رمان قلعه حیوانات | جرج اُروِل

رمان قلعه حیوانات 

نویسنده : جرج اُروِل

مترجم : صالح حسینی و معصومه نبی‌زاده

ناشر : دوستان

 

معرفی و خلاصه رمان رمان قلعه حیوانات :

 

رمان قلعه حیوانات رمانی پادآرمان‌شهری به زبان انگلیسی و نوشتهٔ جورج اُروِل است. رمان قلعه حیوانات در طول جنگ جهانی دوم نوشته و در سال ۱۹۴۵ میلادی در انگلستان منتشر شد، ولی در اواخر دههٔ ۱۹۵۰ میلادی به شهرت رسید. رمان قلعه حیوانات دربارهٔ گروهی از حیوانات است که در اقدامی آرمان‌گرایانه و انقلابی، صاحب مزرعه (آقای جونز) را از مزرعه اش فراری می‌دهند تا خود ادارهٔ مزرعه را به دست گرفته و «برابری» و «رفاه» را در جامعه خود برقرار سازند. رهبری این جنبش را گروهی از خوک‌ها به‌دست دارند، ولی پس از مدتی این گروه جدید نیز به رهبری خوکی به نام ناپلئون همچون آقای جونز به بهره کشی از حیوانات مزرعه می‌پردازند و هرگونه مخالفتی را سرکوب می‌کنند.جورج اُروِل که در جریان جنگ داخلی اسپانیا با سیاست‌های حکومت سوسیالیستی شوروی آشنا شده بود و در ضمن از پاکسازیهای خشونت آمیز دوران استالین خشمگین بود، با نگارش رمان قلعه حیوانات  استبداد طبقه حاکم شوروی به سختی انتقاد کرد. در رمان قلعه حیوانات ، انقلاب حیوانات مزرعه نماد انقلاب کارگری برضد نظام سرمایه داری است.نویسنده کتاب های سیاسی منجمله رمان قلعه حیوانات برای طرح مباحث سیاسی ونشان دادن وضعیت سیاسی کشور ها یا مناطق مختلف از یک نمادهایی استفاده می کنند وشخصیت‌های سیاسی را درقالب نماد معرفی می‌کنند نویسنده رمان قلعه حیوانات نیز ایز این روش استفاده کرده و شخصیت‌های سیاسی را در قالب حیوانات به تصویر کشیده وکشور را نیز به مزرعه حیوانات که بعدا به قلعه حیوانات تغییر نام پیدا کرده تشبیه کرده است ومزارع اطراف را نیز به کشورهای همسایه تلقی می‌کند که چشم پیشرفت او را ندارند ودر مسیر پیشرفت آنها سنگ اندازی می کنند.

رمان قلعه حیوانات
رمان قلعه حیوانات

پاراگراف‌های منتخب رمان قلعه حیوانات : 

 

بنجامین از دیگر حیوانات مزرعه پیرتر و بدعنق‌تر بود. خیلی کم حرف می‌زد و وقتی هم چیزی می‌گفت معمولا آیه یاس می خواند. مثلا می‌گفت خدا به من دم داده که با آن مگس ها را دور کنم ولی کاش نه دم می داد و نه مگسی می آفرید.


زندگی ما ادبار و کوتاه و پر از درماندگی‌ است. به دنیا می‌آییم، فقط به‌اندازه بخور و نمیر به ما می‌دهند بیشتر بخوانید