زنجیرهای لاستیکی | شان مایسنر

به او گفتند اعجوبه است و او باور کرد . برایش در خانه اش سیگار می آوردند و او می کشید. زنجیرهای آهنی را با نیروی فکرش به زنجیرهای لاستیکی تبدیل می کرد. برای پسرک روزنامه فروش غذای مکزیکی تاکو درست می کرد.

خورشید همانند توپ بستکبال درخشانی روی انگشت خدا می درخشید .لبخند می زد. برای این که دانا بود. هنگامی که ماه از بالای شاخه های درختان می گذشت، او شروع کرد دور تختش را دینامیت گذاشتن. بیشتر بخوانید

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات ، سایتی هست برای داستان‌نویسان و دوست‌داران کتاب که تلاش دارد به‌صورت ویژه و با کمک فعالان ادبی ، نویسندگان ، مترجمان و حامیان خود ، جای خالی مطالبی را که نبودنشان در فضای مجازی احساس می‌شود پُر کند.

فهرست‌ مطالب - اینستاگرام - تلگرام

بدن بازیافت شده | استل لانز

نمایشگاه هنر Tamany در حال برگزاری بود، به جز نورهای متمرکز روی هر نقاشی، فضای گالری روشنایی کمی داشت. افراد مختلفی در گالری می چرخیدند و لیست برنامه ها در دستشان بود و کار هنرمندان جدید را مطالعه می کردند.

” استل لانز” لیست برنامه اش را محکم فشرد درحالی که تندیسی سوررئال از صورت یک مرد را تحسین می کرد که از زیرمحوطه ی شیشه ای با سازه ای از جنس کروم معلوم بود و درست در بیشتر بخوانید

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات ، سایتی هست برای داستان‌نویسان و دوست‌داران کتاب که تلاش دارد به‌صورت ویژه و با کمک فعالان ادبی ، نویسندگان ، مترجمان و حامیان خود ، جای خالی مطالبی را که نبودنشان در فضای مجازی احساس می‌شود پُر کند.

فهرست‌ مطالب - اینستاگرام - تلگرام

بیرون از ناحیه امن | مایکل سیدل

نوار دستمال کاغذی از کامیون بیرون افتاد و زیر کامیون متوقف شد. کارل ، با ژاکت آبی از جنس ساتن و با مارک ثاندر پالت، همانطور که خم می شد تا دستمال کاغذی را بردارد به نظر می آمد در حال منفجر شدن است. نیازش به دستمال کاغذی غیر قابل اجتناب بود. هر بار که رئیسش از او می خواهد جک پالت را جا به جا کند، کارل دستمال را جلوی دهانش نگه می دارد انگار که ساز ترامپت در دستانش گرفته باشد، مثل همیشه می گوید: « بله، بله، چشم.»

بنظر کارل کار برای کار است. حرف زدن برای بیشتر بخوانید

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات ، سایتی هست برای داستان‌نویسان و دوست‌داران کتاب که تلاش دارد به‌صورت ویژه و با کمک فعالان ادبی ، نویسندگان ، مترجمان و حامیان خود ، جای خالی مطالبی را که نبودنشان در فضای مجازی احساس می‌شود پُر کند.

فهرست‌ مطالب - اینستاگرام - تلگرام

جهنم تلویزیون | کندی کارادوک

کپی به تلویزیون فکر می کنم. نه آن تلویزیونی که کمک حال استراحتم بعد از یک روز سخت که سر کار داشتم است. نه آن تلویزیونی که من و دوست دخترم با هم تماشا می کنیم و می خندیم. نه آن تلویزیونی که از سال های کودکی به یاد می آورم آخر هفته ها برنامه کودک برای من و برادرم ،اخبار بعد از شام برای والدینم، فیلم سینمایی برای خانواده هر شب جمعه که من و برادرم اجازه داشتیم بیشتر بخوانید

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات ، سایتی هست برای داستان‌نویسان و دوست‌داران کتاب که تلاش دارد به‌صورت ویژه و با کمک فعالان ادبی ، نویسندگان ، مترجمان و حامیان خود ، جای خالی مطالبی را که نبودنشان در فضای مجازی احساس می‌شود پُر کند.

فهرست‌ مطالب - اینستاگرام - تلگرام

چند متر مکعب عشق | زینب بکتاش

جنگ بود.پاییزبود آن سال.و ما آواره جنگی بودیم.تورا اولین بار روی تابی که به درخت کنارگوشه حیاط مدرسه آویزان بود دیدم .مدرسه ای که شده بود خانه مان.لباست سفیدگل گلی بود.لبهایت قرمزبود و می خندید همیشه .بسته بودی چشمهایت را.و تاب می خوردی ومشکی موهایت از زیر روسریت می رقصید توی هوا و عین خیالت نبود.که جنگ است.که آواره شده ای .که بزرگ شده ای.و من البته بی خیالتر از تو با پشت لبی که سبز شده .عشقم جمع کردن چترهای منور بود.کلی از آنها را به پنجره کلاسها آویزان کرده بودم . بیشتر بخوانید

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات ، سایتی هست برای داستان‌نویسان و دوست‌داران کتاب که تلاش دارد به‌صورت ویژه و با کمک فعالان ادبی ، نویسندگان ، مترجمان و حامیان خود ، جای خالی مطالبی را که نبودنشان در فضای مجازی احساس می‌شود پُر کند.

فهرست‌ مطالب - اینستاگرام - تلگرام