داستانک تبعیض جنسیتی | آدیراج سینگ

دکتر رو به پدر گفت:
“متأسفم، بچه تون دختره”

نوزاد خطاب به دنیا گفت:
نه، در اصل من متأسفم که شما دچار تبعیض جنسیتی هستین.

مترجم : مازیار ناصری

مازیار ناصری

مازیار ناصری

مازیار ناصری هستم ، نویسنده و مترجم فعال در حوزه ی ادبیات داستانی و شعر

فهرست‌ مطالب - اینستاگرام - تلگرام