داستان کوتاه گناه نوشته‌ی جلال آل احمد

داستان کوتاه گناه

نویسنده: جلال آل احمد

چاپ شده در مجموعه داستان سه تار

سال انتشار : ۱۳۲۷

ناشر: جاویدان

تعداد صفحات : ۶

برای رعایت حقوق نویسنده و ناشر ، خواندن این داستان فقط در خود سایت امکان‌پذیر است و امکان دانلود آن وجود ندارد.برای مطالعه‌ی این اثر لازم است برنامه‌ی adobe acrobat reader بر روی موبایل و یا کامپیوتر شما نصب شده باشد.

همچنین با کلیک روی    قادر خواهید بود صفحه‌ها را جا‌به‌جا کنید.

بیشتر بخوانید

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات ، سایتی هست برای داستان‌نویسان و دوست‌داران کتاب که تلاش دارد به‌صورت ویژه و با کمک فعالان ادبی ، نویسندگان ، مترجمان و حامیان خود ، جای خالی مطالبی را که نبودنشان در فضای مجازی احساس می‌شود پُر کند.

فهرست‌ مطالب - اینستاگرام - تلگرام

داستان کوتاه‌ گلدسته‌ها و فلک نوشته‌ی جلال آل احمد

داستان کوتاه گلدسته‌ها و فلک

نویسنده: جلال آل احمد

چاپ شده در مجموعه داستان پنج داستان

سال انتشار : ۱۳۵۰

ناشر: جاویدان

تعداد صفحات : ۱۶

برای رعایت حقوق نویسنده و ناشر ، خواندن این داستان فقط در خود سایت امکان‌پذیر است و امکان دانلود آن وجود ندارد.برای مطالعه‌ی این اثر لازم است برنامه‌ی adobe acrobat reader بر روی موبایل و یا کامپیوتر شما نصب شده باشد.

همچنین با کلیک روی    قادر خواهید بود صفحه‌ها را جا‌به‌جا کنید.

بیشتر بخوانید

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات ، سایتی هست برای داستان‌نویسان و دوست‌داران کتاب که تلاش دارد به‌صورت ویژه و با کمک فعالان ادبی ، نویسندگان ، مترجمان و حامیان خود ، جای خالی مطالبی را که نبودنشان در فضای مجازی احساس می‌شود پُر کند.

فهرست‌ مطالب - اینستاگرام - تلگرام

داستان کوتاه خواهرم و عنکبوت نوشته‌ی جلال آل احمد

داستان کوتاه خواهرم و عنکبوت

نویسنده: جلال آل احمد

چاپ شده در مجموعه داستان پنج داستان

سال انتشار : ۱۳۵۰

ناشر: جاویدان

تعداد صفحات : ۲۲

برای رعایت حقوق نویسنده و ناشر ، خواندن این داستان فقط در خود سایت امکان‌پذیر است و امکان دانلود آن وجود ندارد.برای مطالعه‌ی این اثر لازم است برنامه‌ی adobe acrobat reader بر روی موبایل و یا کامپیوتر شما نصب شده باشد.

همچنین با کلیک روی    قادر خواهید بود صفحه‌ها را جا‌به‌جا کنید.

بیشتر بخوانید

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات ، سایتی هست برای داستان‌نویسان و دوست‌داران کتاب که تلاش دارد به‌صورت ویژه و با کمک فعالان ادبی ، نویسندگان ، مترجمان و حامیان خود ، جای خالی مطالبی را که نبودنشان در فضای مجازی احساس می‌شود پُر کند.

فهرست‌ مطالب - اینستاگرام - تلگرام

داستان کوتاه جشن فرخنده نوشته‌ی جلال آل احمد

داستان کوتاه جشن فرخنده

نویسنده: جلال آل احمد

چاپ شده در مجموعه داستان پنج داستان

سال انتشار : ۱۳۵۰

ناشر: جاویدان

تعداد صفحات : ۲۰

برای رعایت حقوق نویسنده و ناشر ، خواندن این داستان فقط در خود سایت امکان‌پذیر است و امکان دانلود آن وجود ندارد.برای مطالعه‌ی این اثر لازم است برنامه‌ی adobe acrobat reader بر روی موبایل و یا کامپیوتر شما نصب شده باشد.

همچنین با کلیک روی    قادر خواهید بود صفحه‌ها را جا‌به‌جا کنید.

بیشتر بخوانید

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات ، سایتی هست برای داستان‌نویسان و دوست‌داران کتاب که تلاش دارد به‌صورت ویژه و با کمک فعالان ادبی ، نویسندگان ، مترجمان و حامیان خود ، جای خالی مطالبی را که نبودنشان در فضای مجازی احساس می‌شود پُر کند.

فهرست‌ مطالب - اینستاگرام - تلگرام

داستان کوتاه بچه مردم نوشته‌ی جلال آل احمد

داستان کوتاه بچه مردم

نویسنده: جلال آل احمد

چاپ شده در مجموعه داستان سه‌تار

سال انتشار : ۱۳۲۷

ناشر: جاویدان

تعداد صفحات : ۵

برای رعایت حقوق نویسنده و ناشر ، خواندن این داستان فقط در خود سایت امکان‌پذیر است و امکان دانلود آن وجود ندارد.برای مطالعه‌ی این اثر لازم است برنامه‌ی adobe acrobat reader بر روی موبایل و یا کامپیوتر شما نصب شده باشد.

همچنین با کلیک روی   قادر خواهید بود صفحه‌ها را جا‌به‌جا کنید. بیشتر بخوانید

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات ، سایتی هست برای داستان‌نویسان و دوست‌داران کتاب که تلاش دارد به‌صورت ویژه و با کمک فعالان ادبی ، نویسندگان ، مترجمان و حامیان خود ، جای خالی مطالبی را که نبودنشان در فضای مجازی احساس می‌شود پُر کند.

فهرست‌ مطالب - اینستاگرام - تلگرام

داستانک گاوچران | نویسنده ناشناس

گاوچرانی به سوی شهر می‌تاخت و در یکی از میکده‌هایِ آنجا توقف کرد تا گلویی تَر کند. متأسفانه مردم محلیِ این شهر به دله دزدی از غریبه ها عادت داشتند.هنگامی که گیلاس مشروب‌اش را تمام کرد متوجه شد که اسبش را ربوده‌اند.به مشروب فروشی بازگشت و هفت تیرش را با چابکیِ خارق العاده‌ای در دستانش چرخانده، رو به بالا پرتاب کرد و بدون اینکه بالای سرش را نگاه کند آن را بین زمین و آسمان قاپید و سپس گلوله ای به سویِ سقف شلیک کرد.با قاطعیت هرچه تمام تر فریاد زد: کدام یک از شما مار صفت‌ها اسبم را ربوده اید؟
کسی پاسخی نداد.
_بسیار خوب، یک آبجویِ دیگر می‌نوشم و اگر تا قبل از تمام شدنش اسبم آن بیرون سرجایش نباشد کاری را که در تگزاس انجام دادم تکرار می‌کنم، و باید بگم که هیچ دلم نمی‌خواد مجبور بشم کاری که در تگزاس انجام دادم رو تکرار کنم. بیشتر بخوانید

مازیار ناصری

مازیار ناصری

مازیار ناصری هستم ، نویسنده و مترجم فعال در حوزه ی ادبیات داستانی و شعر

فهرست‌ مطالب - اینستاگرام - تلگرام

داستان کوتاه گلهای گوشتی نوشته‌ی صادق چوبک

گلهای گوشتی
نویسنده: صادق چوبک
چاپ شده در مجموعه داستان خیمه‌شب بازی
سال انتشار : ۱۳۳۴
ناشر: انتشارات کتابخانه گوتمبرگ
تعداد صفحات : ۹

برای رعایت حقوق نویسنده و ناشر ، خواندن این داستان فقط در خود سایت امکان‌پذیر است و امکان دانلود آن وجود ندارد.برای مطالعه‌ی این اثر لازم است برنامه‌ی adobe acrobat reader و یا یک برنامه‌ی Pdfخوان بر روی موبایل و یا کامپیوتر شما نصب شده باشد. بیشتر بخوانید

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات ، سایتی هست برای داستان‌نویسان و دوست‌داران کتاب که تلاش دارد به‌صورت ویژه و با کمک فعالان ادبی ، نویسندگان ، مترجمان و حامیان خود ، جای خالی مطالبی را که نبودنشان در فضای مجازی احساس می‌شود پُر کند.

فهرست‌ مطالب - اینستاگرام - تلگرام

داستان کوتاه چرا دریا طوفانی شده بود نوشته‌ی صادق چوبک

چرا دریا طوفانی شده بود

نویسنده: صادق چوبک

چاپ شده در مجموعه داستان انتری که لوطیش مرده بود

سال انتشار : ۱۳۲۸

ناشر: شرکت کتاب

تعداد صفحات : ۵۱

برای رعایت حقوق نویسنده و ناشر ، خواندن این داستان فقط در خود سایت امکان‌پذیر است و امکان دانلود آن وجود ندارد.برای مطالعه‌ی این اثر لازم است برنامه‌ی adobe acrobat reader بر روی موبایل و یا کامپیوتر شما نصب شده باشد. بیشتر بخوانید

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات ، سایتی هست برای داستان‌نویسان و دوست‌داران کتاب که تلاش دارد به‌صورت ویژه و با کمک فعالان ادبی ، نویسندگان ، مترجمان و حامیان خود ، جای خالی مطالبی را که نبودنشان در فضای مجازی احساس می‌شود پُر کند.

فهرست‌ مطالب - اینستاگرام - تلگرام

اخبار چاپ مجموعه داستانک

مجوز چاپ کتاب صادر شده است و در نوبت چاپ «انتشارات فرهنگ عامه» قرار دارد و به‌زودی منتشر خواهد شد.


دوستانی که تاکنون داستانشان در کانال شهروند ادبیات منتشر شده و عزیزانی که داستانشان برای چاپ در مجموعه داستانک گروهی انتخاب شده است ، برای عضویت در گروه داستانک‌نویسان ، به آی‌دی یا شماره‌ی زیر در تلگرام  پیام بدهند:

https://t.me/adabvand_ad

۰۹۳۰۵۷۷۴۷۸۷


داستانک ها را خیلی وقت است ویرایش کردیم و چون ناشری که از ابتدا برای چاپ مجموعه  در نظر گرفته بودیم ، بد قولی کرد کمی به‌ دردسر افتادیم .یکشنبه ۱۲ آذر ماه بالاخره توانستیم با آقای حسین سبزصادقی دوست شاعرمان که مدیریت نشر فرهنگ‌عامه را بر عهده دارند به توافق برسیم و کتاب را برای دریافت مجوز به ارشاد بفرستیم .اگر اتفاق خاصی نیفتد به‌زودی شاهد چاپ کتاب خواهیم بود.تا همین جا هم به‌خاطر تاخیر پیش آمده شرمنده‌ی شما عزیزان هستیم .

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات ، سایتی هست برای داستان‌نویسان و دوست‌داران کتاب که تلاش دارد به‌صورت ویژه و با کمک فعالان ادبی ، نویسندگان ، مترجمان و حامیان خود ، جای خالی مطالبی را که نبودنشان در فضای مجازی احساس می‌شود پُر کند.

فهرست‌ مطالب - اینستاگرام - تلگرام

چشم‌ها | راضیه رضوی

مردی جعبه‌های بیرون از مغازه را مرتب می‌کند. چشمش به پیرمرد گدا که می‌افتد لبخندی بر لبانش نقش می‌بندد؛ می‌رود و پشت پیشخوان می‌ایستد. در حالی که دستانش را به‌هم می‌مالد، نگاه مشتاقش را به پیرمرد که حالا وارد مغازه شده، می‌دوزد. پیرمرد با دستانی لرزان سکه‌ها را از جیب‌هایش بیرون آورده و روی پیشخوان می‌گذارد. مرد سکه‌ها را به طرف خودش می‌کشد و شمارش شروع می‌شود: صد، ششصد، هشتصد… هم‌زمان تعدادی از سکه‌ها غیب شده و در چشمانش مخفی می‌شوند. شمارش ادامه دارد: سه هزار و دویست، سه هزار و هفتصد… پیرمرد با دقت به صدایش گوش سپرده و منتظر ایستاده. آخرین سکه ده هزار تومان را تکمیل می‌کند، آخرین سکه‌های پیرمرد همیشه عددها را بیشتر بخوانید

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات ، سایتی هست برای داستان‌نویسان و دوست‌داران کتاب که تلاش دارد به‌صورت ویژه و با کمک فعالان ادبی ، نویسندگان ، مترجمان و حامیان خود ، جای خالی مطالبی را که نبودنشان در فضای مجازی احساس می‌شود پُر کند.

فهرست‌ مطالب - اینستاگرام - تلگرام

داستان کوتاه فارسی شکر است نوشته‌ی محمدعلی جمالزاده

داستان کوتاه فارسی شکر است

نویسنده: محمدعلی جمالزاده

چاپ شده در مجموعه داستان یکی بود یکی نبود

سال انتشار : ۱۳۰۰

ناشر:

تعداد صفحات : ۸

برای رعایت حقوق نویسنده و ناشر ، خواندن این داستان فقط در خود سایت امکان‌پذیر است و امکان دانلود آن وجود ندارد.برای مطالعه‌ی این اثر لازم است برنامه‌ی adobe acrobat reader بر روی موبایل و یا کامپیوتر شما نصب شده باشد. بیشتر بخوانید

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات ، سایتی هست برای داستان‌نویسان و دوست‌داران کتاب که تلاش دارد به‌صورت ویژه و با کمک فعالان ادبی ، نویسندگان ، مترجمان و حامیان خود ، جای خالی مطالبی را که نبودنشان در فضای مجازی احساس می‌شود پُر کند.

فهرست‌ مطالب - اینستاگرام - تلگرام

داستان کوتاه درد دل ملاقربانعلی نوشته‌ی محمدعلی جمالزاده

داستان کوتاه درددل ملاقربانعلی

نویسنده: محمدعلی جمالزاده

چاپ شده در مجموعه داستان یکی بود یکی نبود

سال انتشار : ۱۳۰۰

ناشر:

تعداد صفحات : ۸

برای رعایت حقوق نویسنده و ناشر ، خواندن این داستان فقط در خود سایت امکان‌پذیر است و امکان دانلود آن وجود ندارد.برای مطالعه‌ی این اثر لازم است برنامه‌ی adobe acrobat reader بر روی موبایل و یا کامپیوتر شما نصب شده باشد. بیشتر بخوانید

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات ، سایتی هست برای داستان‌نویسان و دوست‌داران کتاب که تلاش دارد به‌صورت ویژه و با کمک فعالان ادبی ، نویسندگان ، مترجمان و حامیان خود ، جای خالی مطالبی را که نبودنشان در فضای مجازی احساس می‌شود پُر کند.

فهرست‌ مطالب - اینستاگرام - تلگرام

داستان کوتاه دوستی خاله خرسه نوشته‌ی محمدعلی جمالزاده

داستان کوتاه دوستی خاله خرسه

نویسنده: محمدعلی جمالزاده

چاپ شده در مجموعه داستان یکی بود یکی نبود

سال انتشار : ۱۳۰۰

ناشر:

تعداد صفحات : ۸

برای رعایت حقوق نویسنده و ناشر ، خواندن این داستان فقط در خود سایت امکان‌پذیر است و امکان دانلود آن وجود ندارد.برای مطالعه‌ی این اثر لازم است برنامه‌ی adobe acrobat reader بر روی موبایل و یا کامپیوتر شما نصب شده باشد. بیشتر بخوانید

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات ، سایتی هست برای داستان‌نویسان و دوست‌داران کتاب که تلاش دارد به‌صورت ویژه و با کمک فعالان ادبی ، نویسندگان ، مترجمان و حامیان خود ، جای خالی مطالبی را که نبودنشان در فضای مجازی احساس می‌شود پُر کند.

فهرست‌ مطالب - اینستاگرام - تلگرام

داستان کوتاه کباب غاز نوشته‌ی‌ محمدعلی‌ جمالزاده

داستان کوتاه کباب غاز

نویسنده: محمدعلی جمالزاده

چاپ شده در مجموعه داستان یکی بود یکی نبود

سال انتشار : ۱۳۰۰

ناشر:

تعداد صفحات : ۱۰

برای رعایت حقوق نویسنده و ناشر ، خواندن این داستان فقط در خود سایت امکان‌پذیر است و امکان دانلود آن وجود ندارد.برای مطالعه‌ی این اثر لازم است برنامه‌ی adobe acrobat reader بر روی موبایل و یا کامپیوتر شما نصب شده باشد. بیشتر بخوانید

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات ، سایتی هست برای داستان‌نویسان و دوست‌داران کتاب که تلاش دارد به‌صورت ویژه و با کمک فعالان ادبی ، نویسندگان ، مترجمان و حامیان خود ، جای خالی مطالبی را که نبودنشان در فضای مجازی احساس می‌شود پُر کند.

فهرست‌ مطالب - اینستاگرام - تلگرام

داستان کوتاه سه قطره خون نوشته‌ی صادق هدایت

داستان کوتاه سه قطره خون

نویسنده : صادق هدایت

چاپ شده در مجموعه داستان سه قطره خون

سال انتشار : ۱۳۱۱

ناشر :

تعداد صفحات : ۱۴

برای رعایت حقوق نویسنده و ناشر ، خواندن این داستان فقط در خود سایت امکان‌پذیر است و امکان دانلود آن وجود ندارد.برای مطالعه‌ی این اثر لازم است برنامه‌ی adobe acrobat reader بر روی موبایل و یا کامپیوتر شما نصب شده باشد. بیشتر بخوانید

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات ، سایتی هست برای داستان‌نویسان و دوست‌داران کتاب که تلاش دارد به‌صورت ویژه و با کمک فعالان ادبی ، نویسندگان ، مترجمان و حامیان خود ، جای خالی مطالبی را که نبودنشان در فضای مجازی احساس می‌شود پُر کند.

فهرست‌ مطالب - اینستاگرام - تلگرام

داستان کوتاه داش آکل نوشته‌ی صادق هدایت

داستان کوتاه داش آکل

نویسنده:  صادق هدایت

چاپ شده در مجموعه داستان سه قطره خون

سال انتشار :

ناشر :

تعداد صفحات : ۲۰

 

برای رعایت حقوق نویسنده و ناشر ، خواندن این داستان فقط در خود سایت امکان‌پذیر است و امکان دانلود آن وجود ندارد.برای مطالعه‌ی این اثر لازم است برنامه‌ی adobe acrobat reader بر روی موبایل و یا کامپیوتر شما نصب شده باشد. بیشتر بخوانید

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات ، سایتی هست برای داستان‌نویسان و دوست‌داران کتاب که تلاش دارد به‌صورت ویژه و با کمک فعالان ادبی ، نویسندگان ، مترجمان و حامیان خود ، جای خالی مطالبی را که نبودنشان در فضای مجازی احساس می‌شود پُر کند.

فهرست‌ مطالب - اینستاگرام - تلگرام

داستان کوتاه زنده به گور نوشته‌ی صادق هدایت

داستان کوتاه زنده به گور

نویسنده: صادق هدایت

چاپ شده در مجموعه  داستان زنده به گور

سال انتشار :

ناشر :

تعداد صفحات : ۳۰

 

برای رعایت حقوق نویسنده و ناشر ، خواندن این داستان فقط در خود سایت امکان‌پذیر است و امکان دانلود آن وجود ندارد.برای مطالعه‌ی این اثر لازم است برنامه‌ی adobe acrobat reader بر روی موبایل و یا کامپیوتر شما نصب شده باشد. بیشتر بخوانید

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات ، سایتی هست برای داستان‌نویسان و دوست‌داران کتاب که تلاش دارد به‌صورت ویژه و با کمک فعالان ادبی ، نویسندگان ، مترجمان و حامیان خود ، جای خالی مطالبی را که نبودنشان در فضای مجازی احساس می‌شود پُر کند.

فهرست‌ مطالب - اینستاگرام - تلگرام

داستان کوتاه سگ ولگرد نوشته‌ی صادق هدایت

داستان کوتاه سگ ولگرد

نویسنده:صادق هدایت

چاپ شده در مجموعه داستان سگ ولگرد

سال انتشار : ۱۳۲۱

ناشر:

تعداد صفحات:  ۱۴

 

برای رعایت حقوق نویسنده و ناشر ، خواندن این داستان فقط در خود سایت امکان‌پذیر است و امکان دانلود آن وجود ندارد.برای مطالعه‌ی این اثر لازم است برنامه‌ی adobe acrobat reader بر روی موبایل و یا کامپیوتر شما نصب شده باشد. بیشتر بخوانید

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات ، سایتی هست برای داستان‌نویسان و دوست‌داران کتاب که تلاش دارد به‌صورت ویژه و با کمک فعالان ادبی ، نویسندگان ، مترجمان و حامیان خود ، جای خالی مطالبی را که نبودنشان در فضای مجازی احساس می‌شود پُر کند.

فهرست‌ مطالب - اینستاگرام - تلگرام

دیالوگ | مهدی گنجوی

دوستم از درد شدید جسمانی رنج می‌برد و از من می‌خواست به حرف‌های او گوش کنم. به او گفتم : «بهتر است دهانش را ببندد چرا که من دیشب خوابی دیده‌ام که بسیار آزرده‌ام کرده». ساکت شد. برایش تعریف کردم که در یک رستوران چینی با جمعی از دوستان نشسته بودیم و یکی از آن‌ها ماری را به سمت چشم هر یک از ما می‌آورد تا چشم‌زخم‌های ما را لو دهد. مار به چشم هیچ‌کس علاقه‌ای نداشت جز به چشم راست من.گفتم تا صبح تنها چیزی که خوابم داشت همین نیش مار بود جلوی چشمانم، درست شبیه آنکه شبی تا صبح جلوی شومینه نشسته باشی و چیزی جز زبانه آتش نبینی.بعد از دوستم خواستم که به همان چشم نگاه کند چرا که از صبح مدام می‌پرید. او دهان باز کرد و گفت: «همه خواب‌های تو برای من ارزش یک ساییدگی روی زانویم را ندارد». آن‌گاه پاچه‌ شلوارش را بالا کشید و زانویش را نشانم داد. گفتم: «ظاهرش که خیلی معمولی ست». تایید کرد همه زخم‌هایش ظاهری معمولی دارند.

 

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات ، سایتی هست برای داستان‌نویسان و دوست‌داران کتاب که تلاش دارد به‌صورت ویژه و با کمک فعالان ادبی ، نویسندگان ، مترجمان و حامیان خود ، جای خالی مطالبی را که نبودنشان در فضای مجازی احساس می‌شود پُر کند.

فهرست‌ مطالب - اینستاگرام - تلگرام

استراتژی‌هایی برای نوشتن فلش‌ فیکشن | جی . دبلیو .تامس

فلش‌ فیکشن : با اختراع اینترنت سردبیران دنبال کارهای کوتاهتری هستند که راحتتر بر صفحۀ کامپیوتر خوانده شود. اسمی که برای این نوع کارها هست فلش‌ فیکشن است، داستانی از ۳۰۰ تا ۱۰۰۰ کلمه. بلندتر از میکرو فیکشن (با حجم ۱۰ تا ۳۰۰ کلمه) اما کوتاهتر از داستانهای مرسوم (که اگر بین ۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰ کلمه باشند برای بسیاری از مجله‌ها بهتر هستند).

فلش‌ فیکشن معمولاً داستانی است با یک اتفاق که حاصل به اوج رسیدنِ چند اتفاقِ نانوشته است. این مقاله چندین استراتژی را برای نوشتن فلش‌ فیکشن پیشنهاد خواهد کرد.نویسنده می تواند این‌ها را روی اتفاقی کوتاه و جالب تمرکز کرده و با استفاده از هر کدام از این ها، یا ترکیبی از آنها، آن را بنویسد.

۱ _ایدۀ کوچک :

در بطن ایدهای بزرگ دنبال ایده‌های کوچکی بگردید. اگر بخواهید روابط پیچیدۀ والدین و کودکان را بنویسید احتیاج به رمان دارید. بروید سراغ یک تکۀ کوچک از یک موضوع پیچیده. مثلاً این که کودکان چه احساسی دارند وقتی آنها را به یک گفت و گو راه نمی دهند. یا کودکان وقتی توی ماشین حوصله‌شان سر رفت چه کار می‌کنند. یا دربارۀ بچۀ وسطی بنویسید. دربارۀ کارنامۀ بد. موضوع کوچکتری پیدا کنید و گسترشش دهید.

۲ _مقدمه را در آغاز دفن کنید :

وقتی فلش‌ فیکشن می‌نویسید، نیایید دو صفحه را به شرح پیش-داستان اختصاص دهید. راهی پیدا کنید که در همان پاراگراف اول داستان شروع شود. آنگاه بقیۀ داستان را ادامه دهید. بیشتر بخوانید

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات ، سایتی هست برای داستان‌نویسان و دوست‌داران کتاب که تلاش دارد به‌صورت ویژه و با کمک فعالان ادبی ، نویسندگان ، مترجمان و حامیان خود ، جای خالی مطالبی را که نبودنشان در فضای مجازی احساس می‌شود پُر کند.

فهرست‌ مطالب - اینستاگرام - تلگرام

چرخ ریسک‌ها بر لبه‌ی پنجره‌ام می‌رقصند | تی گیلمُر

دخترم می‌خواست پرنده باشد، و من گفتم: نه، لطفاً نه. تو برای پرنده بودن خیلی جوانی. زندگی درازی پیش رو داری. بعد از این همه مشکل ، اوضاع بهتر میشه. حالا می‌بینی. لطفاً به من اعتماد کن. پرنده شدن رو از سرت بیرون کن. بیا با هم یه کاری انجام بدیم: بریم خرید. موسیقی گوش کنیم. هرچی که تو بخوای.

دخترم پاسخی نداد. پوستش سرد و سفت شد و سرش را بین شانه هایش جمع کرد. اجتناب کردنش از صحبت اما بیش از هرچیزی رنجم می‌داد.

او می‌خواست یکی از آن چرخ ریسک‌ها باشد. یکی از همان‌هایی که بر لبه‌یِ پنجره‌مان می‌رقصند. همین پرنده‌هایِ ریزِ گردن کوتاه، با سرهای بزرگ‌شان.بدنشان بزرگ تر از مشتم نیست. بال های خاکستری شان را به جنب و جوش در می آورند و انگار دخترم را به بیرون رفتن و بازی کردن فرا می‌خوانند. بیشتر بخوانید

مازیار ناصری

مازیار ناصری

مازیار ناصری هستم ، نویسنده و مترجم فعال در حوزه ی ادبیات داستانی و شعر

فهرست‌ مطالب - اینستاگرام - تلگرام

سخنی کوتاه درباره‌ داستان مینی‌مال | جان بارت

داستان مینی‌مال ، بسیاری از شخصیت‌های برجسته‌ی ادبی‌جهان، همچون والتر گروپیوس‏ ،هنری گادیر ،لیزلو مولی‏‌ناگی‏ و آلبرتو گیاکومتی‏ به اصل«هرچه کمتر بهتر»معتقد هستند،این عبارت ارزشمند اولین بار توسط روبرت بروئینگ‏ مطرح گشت.از آن پس‏ این عبارت بسیار مورد توجه پیروان مکتب‏ مینی‏‌مالیسم قرار گرفت.آنان بر این باورند که فرم‏ و قالب دنباله‌‏رو شیوه و روش است.از سوی دیگر، آنان بر این مسأله تأکید می‌‏ورزند که نویسنده‏ می‏‌بایست در استفاده از واژه‏‌ها خست داشته باشد و از حداقل واژه‏‌ها استفاده کند؛حتی اگر این خست‏ باعث از میان رفتن برخی مضامین ارزشمند چون‏ تکامل،دقت و اعتبار شود.با این حال برای هنرمند برجسته مینی‏مال،دست یازیدن به تمامی اهداف‏ کار ساده‌‏ای است.او با قدرت و توانایی بالقوه خود می‌‏تواند درکمال ایجاز به مقاصدش دست یابد. این منظر با آموزه‌‏ای که گذشتگان به آن معتقد بودند،مبنی بر اینکه همیشه تلاش هنرمند به ثمر نمی‏‌رسد در تضاد است.

باید به این مسأله توجه داشت که ‏داستان مینی‌مال بیشتر به یک جریان و نهضت ادبی شباهت دارد که تحت تأثیر سایر جریان‌های ادبی مطرح،خاصه‏ در این میان نهضت‌های ادبی شمال قاره آمریکا بسیار فعال بوده‌‏اند.داستان مینی‌مال که از این‏ منطقه خلق شده‌‏اند،دارای خصیصه‏‌ها و ویژگی‌های‏ زیر است: بیشتر بخوانید

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات ، سایتی هست برای داستان‌نویسان و دوست‌داران کتاب که تلاش دارد به‌صورت ویژه و با کمک فعالان ادبی ، نویسندگان ، مترجمان و حامیان خود ، جای خالی مطالبی را که نبودنشان در فضای مجازی احساس می‌شود پُر کند.

فهرست‌ مطالب - اینستاگرام - تلگرام

میز | محمدحسین افشاری‌نیا

گرسنگی شامه‌ام را قوی‌تر می‌کند. بوی ساندویچ گرم لحظه‌‌به‌لحظه پررنگ‌تر می‌شود. چشم‌هایم را می‌بندم و بو می‌کشم. ساندویچ را تعارف می‌کند. از روی میز برمی‌دارم و با ولع تمام شروع به خوردن می‌کنم. تمام که می‌شود، جرات این‌که به پیشخوان نگاه کنم را ندارم. یک میز بیشتر ندارد و می‌دانم که تمام حواسش به همین یک میز است. کفش‌هایم را درمی‌آورم و پابرهنه به‌سمت در خروجی می‌روم. حتم دارم که صدای تپش قلب و لرزش استخوان‌هایم را می‌شنود. وسط راه صدایم می‌زند و زانوهایم دیگر بیشتر بخوانید

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات ، سایتی هست برای داستان‌نویسان و دوست‌داران کتاب که تلاش دارد به‌صورت ویژه و با کمک فعالان ادبی ، نویسندگان ، مترجمان و حامیان خود ، جای خالی مطالبی را که نبودنشان در فضای مجازی احساس می‌شود پُر کند.

فهرست‌ مطالب - اینستاگرام - تلگرام

سرسپرده | راضیه رضوی

خسته شدم از این دعوای همیشگی، باز برادرم سرش را برداشته و استفاده می‌کند! پدر راست می‌گوید؛ هم سن و سالان برادرم همه سرهایشان تازه است اما سرِ او از هر سری که دیده‌ام کهنه‌تر شده. خب پدر حق دارد ناراحت باشد. هفته‌ی پیش به‌خاطر همین سر داغانش از مصاحبه‌ی کاری رد شد. معلوم است دیگر، کسی که به سر خودش رحم نمی‌کند چطور می‌تواند به مردمش خدمت کند؟ اما او گوشش به این حرف‌ها بدهکار نیست؛ باز سرش را برداشت و رفت. شب که برگشت سرش را از زیر بغلش درآورد و داد به پدر! می‌دانستم بیشتر بخوانید

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات ، سایتی هست برای داستان‌نویسان و دوست‌داران کتاب که تلاش دارد به‌صورت ویژه و با کمک فعالان ادبی ، نویسندگان ، مترجمان و حامیان خود ، جای خالی مطالبی را که نبودنشان در فضای مجازی احساس می‌شود پُر کند.

فهرست‌ مطالب - اینستاگرام - تلگرام

نوسان | محمدحسین افشاری نیا

صفحه‌ی نمایشگر‌‌‌، پر بود از اعداد و ارقام ، روبروی هر‌عدد، نواری سبز‌‌رنگ مدام در نوسان بود. سه تا از نوارها، پایین آمده و به رنگ زرد درآمدند. علامت هشداری جلوی نوار به نمایش درآمده و بلندگوی نمایشگر شروع به بوق زدن کرد. صدایی در فضای کارگاه پیچید:«کارگرهای شماره ۲۰۹ – ۲۱۷ و ۴۷۱ ، خسته نباشید.»بلافاصله سه نفر از کارگرها دست از کار کشیدند. قرص ضدخستگی را از جیب درآورده، هرکدام یک قرص انداخته و به ادامه ی کار مشغول شدند. نوارهای نمایشگر دوباره سبز شدند.

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات ، سایتی هست برای داستان‌نویسان و دوست‌داران کتاب که تلاش دارد به‌صورت ویژه و با کمک فعالان ادبی ، نویسندگان ، مترجمان و حامیان خود ، جای خالی مطالبی را که نبودنشان در فضای مجازی احساس می‌شود پُر کند.

فهرست‌ مطالب - اینستاگرام - تلگرام

تپه های شنی | استفن هیستینگزکینگ

در صبح سرد دیگری بیرون رفتم، ردپاهایم را از بین می بردم. نه برای اینکه کسی تعقیبم کند بلکه نمی خواستم هنگام برگشت راه را پیدا کنم.دمای هوا درجه به درجه به جایی رسید که ردپاهای از بین رفته منظم و فضایی که اشغال کرده بودم کوچک تر می شد.کم‌کم به جایی رسیدم که فقط در موردش چیزهایی شنیده بودم. جایی که زمان گذشته و حال مانند صفحات جغرافیایی زمین شناسی زیر یکدیگر می‌غلتیدند و تپه های شنیِ ساخته شده از چیزهای فراموش شده بر خطوط اشتباه رهسپار می شدند.می‌گویند که زمان حال همچون درگاهی‌ست بیشتر بخوانید

مازیار ناصری

مازیار ناصری

مازیار ناصری هستم ، نویسنده و مترجم فعال در حوزه ی ادبیات داستانی و شعر

فهرست‌ مطالب - اینستاگرام - تلگرام

چگونه داستانک بنویسیم ؟ | دیوید گافنی

۱۶ مه ، روز ملی داستانک است. و برای من و بسیاری افراد دیگر که در این شکل خاصِ کوتاه‌نویسی تخصص دارند روزی هیجان‌انگیز است. من چند سال قبل یک کتاب داستانک به نام داستان‌های کوچک منتشر کردم. ولی تا کمی پیش از آن هیچ چیز از داستانک یا داستان‌ریزه یا داستان آنی یا داستان‌ کوتاه‌کوتاه نشنیده بودم. بعدتر به پیشنهاد یان مک میلان شاعر، دستنویسی صرفا شامل اینطور مطالب آماده کردم و به انتشارات سالت، ناشر تخصصی شعر، فرستادم. پنجاه و هشت داستان، هرکدام دقیقا ۱۵۰ کلمه. اصلا هیچ شانسی نداشتم. هیچ ناشری دوست ندارد داستان‌کوتاه‌کوتاه منتشر کند، چه برسد به اینکه نوشته‌ی یک ناشناس هم باشد. آن هم داستان‌هایی که خواندنشان در رقابت با بند آوردن یک عطسه هم وقت کمتری می‌گرفت. می‌دانستم، دل به دریا زده بودم.

یک روز که از منچستر به لیورپول می‌رفتم، شروع به ساختن این داستان‌های بسیار کوتاه (که من بهشان داستان‌های کوچک می‌گویم) کردم: سفری ۵۰ دقیقه‌ای که معمولا به دلیل خرابی برف‌پا‌ک‌کن، درگیری‌های درون قطار، یا گیر کردن پشت ایستگاه طولانی‌تر می‌شود. ولی من هم مثل بیشتر مسافرها یک کتاب همراهم داشتم. یک روز که داشتم محاسبه می‌کردم که خواندن یک رمان به اندازه چند سفر بیشتر بخوانید

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات ، سایتی هست برای داستان‌نویسان و دوست‌داران کتاب که تلاش دارد به‌صورت ویژه و با کمک فعالان ادبی ، نویسندگان ، مترجمان و حامیان خود ، جای خالی مطالبی را که نبودنشان در فضای مجازی احساس می‌شود پُر کند.

فهرست‌ مطالب - اینستاگرام - تلگرام

شوخی کائنات | نیلوفر حقی

طبق دستورالعمل یک بسته از قرص‌ها را در آب ولرم حل کرد و بدون لحظه‌ای تعلل محلول را سرکشید ، و بی آن که از کار خود پشیمان باشد به رختخواب رفت تا در نیمه‌های خواب مرگ که خود آن را فراخوانده بود، کلکش را بکند. با اطمینان روی تخت دراز کشید، چشمانش را بست و به انتظار نشست. اما چیزی در سرش جنب‌وجوش می‌کرد، افکاری مزاحمش می‌شدند و او را به زندگی دوباره دعوت می‌کردند و او علی‌رغم تلاش‌هایش برای راندن آن‌ها به پیسی خورد و سرانجام مغلوب‌شان شد و به چنان غلط‌کردنی افتاد که حتی خودش هم باورش نمی‌شد، چنان که دوست داشت زندگی را قُلُپ‌قُلُپ سربکشد. اما قدرت قرص‌ها آنقدر زیاد بود که توان پاهایش را گرفته بود، بدنش وارفته بود و چشم‌هایش در شرف بسته شدن بودند، ولی کائنات که در ترغیب او برای زندگی کردن و هدایت افکارش نقش داشتند فرصتی دیگر در اختیارش بیشتر بخوانید

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات ، سایتی هست برای داستان‌نویسان و دوست‌داران کتاب که تلاش دارد به‌صورت ویژه و با کمک فعالان ادبی ، نویسندگان ، مترجمان و حامیان خود ، جای خالی مطالبی را که نبودنشان در فضای مجازی احساس می‌شود پُر کند.

فهرست‌ مطالب - اینستاگرام - تلگرام

نجواهای زیر‌ خاک | نیلوفر حقی

وقتی که زمین وحشی شد و لرزید، همه‌ی شهر را با خود لرزاند و تا توان داشت ساختمان‌ها را فروریخت و بیشتر مردم شهر را افقی کرد، بدون این‌که در نظر گرفته باشد، قبرستان شهر ظرفیت این تعداد جنازه را ندارد، اما از آنجایی که عزرائیل تا جان در بدن داشت، جان گرفته بود، در نتیجه باقی جنازه‌ها رفتند در سردخانه‌ی پشت ماشین‌ها. و چون تعداد مرده‌ها بیشتر از ظرفیت یخچال‌ها بود، پس به دستور شهردار و وزرا و روئسای شهر کار جنازه‌یابی به سرعت متوقف شد. آوارها سر جای‌شان ماندند تا سردخانه‌های بیشتری بیایند و چون تمام جاده‌ها مسدود شده بودند در نتیجه زمان می‌برد تا کمک‌ها برسند. پس ما در مخروبه‌های شهر به انتظار نشستیم و به موسیقی بیشتر بخوانید

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات ، سایتی هست برای داستان‌نویسان و دوست‌داران کتاب که تلاش دارد به‌صورت ویژه و با کمک فعالان ادبی ، نویسندگان ، مترجمان و حامیان خود ، جای خالی مطالبی را که نبودنشان در فضای مجازی احساس می‌شود پُر کند.

فهرست‌ مطالب - اینستاگرام - تلگرام

کثیف و لکه‌دار | کیومرث رضایی

پسرک پشت چراغ قرمز بر روی شیشه‌ی ‌یک‌ ماشین خم شده بود و تند تند با دستمال و آبپاش شیشه را پاک می‌کرد.راننده دستش را از پنجره بیرون آورد و یک اسکناس هزارتومانی به او داد.پسرک خوشحال شد و به سراغ ماشین بعدی رفت.راننده متوجه شد که شیشه جلویی هنوز لکه دارد.از پشت عینک متوجه ماشین جلویی شد شیشه‌ی آن‌هم کثیف و لکه دار بود.چراغ راهنما که سبز شد ماشین‌ها به حرکت افتادند. اما یک ماشین هنوز پشت چراغ قرمز مانده بود و صدای اعتراض آمیز بوق ماشین‌ها بلند شده‌بود ، اما راننده‌ی آن ماشین هنوز در حال پاک کردن شیشه‌ی لکه دار عینکش بود.

 

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات ، سایتی هست برای داستان‌نویسان و دوست‌داران کتاب که تلاش دارد به‌صورت ویژه و با کمک فعالان ادبی ، نویسندگان ، مترجمان و حامیان خود ، جای خالی مطالبی را که نبودنشان در فضای مجازی احساس می‌شود پُر کند.

فهرست‌ مطالب - اینستاگرام - تلگرام

شاهین | مرجان ظریفی

شاهين و پرستو، قبل از اينكه بيايند زمين ،تصميم گرفتند با هم زندگي كنند.اما موقع پايين آمدن اختلاف کوچکی پیش آمد. پرستو گفت:

_دلم می خواهد پرنده باشم و هر کجا که دلم می خواهد آزادانه پرواز كنم .

و شاهین گفت: دلم می خواهد فقط مثل آدم ها باشم.

… حالا شاهين و پرستو با هم زندگي مي‌كنند. شاهين مثل آدمها راه مي‌رود و مثل آدمها حرف مي‌زند و پرستو توي همان قفسي كه شاهين برايش ساخته، زنداني است.

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات ، سایتی هست برای داستان‌نویسان و دوست‌داران کتاب که تلاش دارد به‌صورت ویژه و با کمک فعالان ادبی ، نویسندگان ، مترجمان و حامیان خود ، جای خالی مطالبی را که نبودنشان در فضای مجازی احساس می‌شود پُر کند.

فهرست‌ مطالب - اینستاگرام - تلگرام

به‌خاطر سیب | مرجان ظریفی

از وقتی که مثل ماهی شناکنان از رحم مادرم به دنیا آمدم و تا وقتی که فهمیدم پدر و مادرم، آدم و حوا، به خاطر خوردن یک سیب از بهشت به زمین رانده شدند، شش سال طول کشید.شش سال بعد فهمیدم زمین گِرد است. خورشید گرد است و همه‌ی ستاره‌هایی که مثل به اضافه و ضربدر وسط آسمان چهار چراغ می‌زنند، گرد هستند. اما باز شش سال گذشت تا فهمیدم زمین گرد گرد نیست، بلکه در قسمت بالا و پایین یعنی «قطبین» فرورفتگی‌هایی دارد، درست مثل سیب! و به این نتیجه‌ی فردی رسیدم که خدا یک سیب کوچک را از آدم گرفت و به جایش یک سیب خیلی بزرگ‌تر به آدم‌ها داد بیشتر بخوانید

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات ، سایتی هست برای داستان‌نویسان و دوست‌داران کتاب که تلاش دارد به‌صورت ویژه و با کمک فعالان ادبی ، نویسندگان ، مترجمان و حامیان خود ، جای خالی مطالبی را که نبودنشان در فضای مجازی احساس می‌شود پُر کند.

فهرست‌ مطالب - اینستاگرام - تلگرام

نویسنده باید تنه اش به جهان هستی و جامعه بخورد

کسی که می خواهد نویسنده شود باید خودش جهان را بشناسد و تجربه کند.نویسنده باید تنه اش به جهان هستی و جامعه بخورد. او باید تجربه شخصی از موقعیت پیرامون و جهان داشته باشد.برای نویسنده شدن باید دنیا را تماشا و تجربه کرد و سپس نوشت.

برگرفته از گفتگوی خبرگزاری مهر با علی خدایی

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات ، سایتی هست برای داستان‌نویسان و دوست‌داران کتاب که تلاش دارد به‌صورت ویژه و با کمک فعالان ادبی ، نویسندگان ، مترجمان و حامیان خود ، جای خالی مطالبی را که نبودنشان در فضای مجازی احساس می‌شود پُر کند.

فهرست‌ مطالب - اینستاگرام - تلگرام

نقطه‌ی حیرت یک امر حیاتی برای داستان است

حاصل تعلیق حیرت است. داستان خوب باید نقطه‌ی حیرتی ایجاد کند. کم نیست کتاب‌هایی که خواندنشان شما را قلقلک هم نمی‌دهد. نویسنده‌هایی هستند که بیست یا سی کتاب دارند اما خواندن هیچ کدامشان تاثیر در خواننده ایجاد نمی‌کند. نقطه‌ی حیرت یک امر حیاتی برای داستان است. چرا که حیرت منجر به اندیشه می‌شود. لحظه‌ای که خواننده‌ی شما دچار حیرت شود، لحظه‌ایست که جرقه‌ی اندیشه‌ای در ذهنش زده می‌شود و آن لحظه همان است که من در تلاشم خواننده‌ام را به سویش هدایت کنم. اهمیت تعلیق در این است که آن نقطه‌ی حیرت را در داستان ایجاد می‌کند.

برگرفته از گفتگوی مجله اینترنتی سفید با ابوتراب خسروی

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات ، سایتی هست برای داستان‌نویسان و دوست‌داران کتاب که تلاش دارد به‌صورت ویژه و با کمک فعالان ادبی ، نویسندگان ، مترجمان و حامیان خود ، جای خالی مطالبی را که نبودنشان در فضای مجازی احساس می‌شود پُر کند.

فهرست‌ مطالب - اینستاگرام - تلگرام

جزئی‌نگاری است که یک داستان را در‌ذهن مخاطبش ماندگار می‌کند

در سینما هر بخش از کار بر گردن کسی است. دکور، صحنه، لباس، نور و چیزهایی از این دست. اما در ادبیات داستانی، تمامیت اثر در اختیار نویسنده است و نویسنده باید تمام این مختصات را به تنهایی رسم کند. بکاربرد درست کلمه، همان تکنیکیست که باعث می‌شود نویسنده در رسم تمام این مختصات خوب عمل کند. وسواس بر سر کلمه همان جزئی‌نگاریست و جزئی‌‍نگاری است که یک داستان را ذهن مخاطبش ماندگار می‌کند. جزئی‌نگاری است که تصویر داستانی را به طور دقیق پیش روی خواننده بیشتر بخوانید

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات ، سایتی هست برای داستان‌نویسان و دوست‌داران کتاب که تلاش دارد به‌صورت ویژه و با کمک فعالان ادبی ، نویسندگان ، مترجمان و حامیان خود ، جای خالی مطالبی را که نبودنشان در فضای مجازی احساس می‌شود پُر کند.

فهرست‌ مطالب - اینستاگرام - تلگرام

تصمیم‌گیری نویسنده در قبال کارش ، امری تکنیکی است

داستان یعنی تکنیک. اولین تصمیم هر نویسنده برای نوشتن داستانش انتخاب زاویه دید است، حتی اگر نویسنده مبتدی باشد و معنای زاویه دید را نداند. انتخاب زاویه دید یک امر تکنیکی است. بسط داستان، شخصیت‌سازی، ایجاد فضا و مکان این‌ها همه تصمیمات تکنیکی نویسنده و نیز اعمال تکنیک است. اگر گفته می‌شود داستان خوبی نوشته شده، معنایش این است که نویسنده مثلا توانسته با تکنیک مناسب تخیلش را دراماتیزه کند. اینکه می‌فرمایید بعضی وقایع باورپذیر شده‌اند، باید گفت باورپذیری یا حقیقت‌مانندی حاصل تکنیکی است که اعمال شده. بیشتر بخوانید

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات ، سایتی هست برای داستان‌نویسان و دوست‌داران کتاب که تلاش دارد به‌صورت ویژه و با کمک فعالان ادبی ، نویسندگان ، مترجمان و حامیان خود ، جای خالی مطالبی را که نبودنشان در فضای مجازی احساس می‌شود پُر کند.

فهرست‌ مطالب - اینستاگرام - تلگرام

پایان کار نویسنده نیز خود بدل به خواننده‌‌ می‌شود

وقتی نویسنده‌‌ای تصمیم به نوشتن داستانی می‌گیرد و شروع به نوشتن می‌کند، فی‌الواقع یک سفر ذهنی را آغاز می‌کند. یک سفر ذهنی شباهت زیادی با یک سفر متعارف دارد. ممکن است یک مسافر در طول سفرش با وقایع و مکان‌هایی مواجه شود که قابل پیش‌بینی برایش نبوده. خصوصیت کلمه و جمله وقتی با نحوه نگرش نویسنده آمیخته شود، چیزی شبیه به رویا یا کابوسی بازتاب می‌یابد که خواب بیننده هیچ اشرافی به آن ندارد، نویسنده هم هنگام نوشتن اشرافی بر چند و چون قضایای داستانش ندارد، البته طبیعی است که اگر هم اراده‌‌‌ ای داشته باشد در سطح خواهد بود، که چنانچه اجزای داستانش را تحت اراده کامل و معنادار انتخاب کند، نوعی صنعت خواهد بود که فی‌المثل مفاهیمی را در داستان تعبیه کند بیشتر بخوانید

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات ، سایتی هست برای داستان‌نویسان و دوست‌داران کتاب که تلاش دارد به‌صورت ویژه و با کمک فعالان ادبی ، نویسندگان ، مترجمان و حامیان خود ، جای خالی مطالبی را که نبودنشان در فضای مجازی احساس می‌شود پُر کند.

فهرست‌ مطالب - اینستاگرام - تلگرام

اجزای رمان شبیه سازهای یک ارکستر است

شاید بتوان اجزای یک رمان را با سازهای یک ارکستر شبیه دانست؛ اصوات سازهای یک ارکستر طی یک هارمونی و پیوستگی اصوات اندام‌واره موسیقی خاصی را ایجاد می‌کند. در رمان نیز فضاها، شخصیت‌ها، اشیا و نیز مواد یا فضا و رنگ رمان وضعیتی را ایجاد می‌کند که معنادار خواهد بود. معنای ایجادشده مشتمل بر همه این اجزا است.

برگرفته ازگفتگوی روزنامه ی اعتماد با ابوتراب خسروی

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات ، سایتی هست برای داستان‌نویسان و دوست‌داران کتاب که تلاش دارد به‌صورت ویژه و با کمک فعالان ادبی ، نویسندگان ، مترجمان و حامیان خود ، جای خالی مطالبی را که نبودنشان در فضای مجازی احساس می‌شود پُر کند.

فهرست‌ مطالب - اینستاگرام - تلگرام

زندگی مجموعه بزرگی از اطلاعات بی‌شکل است

زندگی مجموعه بزرگی از اطلاعات بی‌شکل است که روی هم انباشته شده و هنر نویسنده آن است که خواندنی‌ترین ماجرا را از دل انباشته‌ای از واقعیت‌های بی‌شکل بیرون بکشد.

ابوتراب خسروی

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات ، سایتی هست برای داستان‌نویسان و دوست‌داران کتاب که تلاش دارد به‌صورت ویژه و با کمک فعالان ادبی ، نویسندگان ، مترجمان و حامیان خود ، جای خالی مطالبی را که نبودنشان در فضای مجازی احساس می‌شود پُر کند.

فهرست‌ مطالب - اینستاگرام - تلگرام

کار خلاقه یک جورهایی مثل خواب دیدن است

ده، پانزده درصد ماهیت یک داستان دست نویسنده است و او می‌تواند این روابط را به اختیار و کنترل خود دربیاورد ولی شاید بخش خیلی زیادی از کار خلاقه داستان در ناخودآگاه اتفاق می‌افتد. کار خلاقه یک جورهایی مثل خواب دیدن است.نویسنده در بیداری خواب می‌بیند و حاصل خواب در بیداری داستان یا رمانی است که می‌نویسد. اینجا من اعتقاد زیادی به ناخودآگاه دارم. پس پشت یک کار خلاقه زیاد هم دست نویسنده نیست. آن لایه رویی را نویسنده می‌سازد و صنعت می‌کند ولی خیلی از مسائل داستان تحت قید و اختیار خودش نیست. زمانی که یک نویسنده داستان خودش را می‌نویسد و از آن فاصله می‌گیرد، هنگام مطالعه بیشتر بخوانید

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات ، سایتی هست برای داستان‌نویسان و دوست‌داران کتاب که تلاش دارد به‌صورت ویژه و با کمک فعالان ادبی ، نویسندگان ، مترجمان و حامیان خود ، جای خالی مطالبی را که نبودنشان در فضای مجازی احساس می‌شود پُر کند.

فهرست‌ مطالب - اینستاگرام - تلگرام

نویسنده هر کاری بتواند انجام می‌دهد تا داستانش را بنویسد

نویسنده بیشتر از هر چیزی از واقعیت‌های اطرافش استفاده می‌کند یا حتی از شخصیت‌هایی که در تاریخ شناخته و خودش با آنها زندگی کرده یا مشغله ذهنی‌اش بوده‌اند. منظور این است که این شخصیت‌ها یک پا در واقعیت و یک پا در تخیل دارند. جاهایی هست که نویسنده از خودش برای نوشتن به وام می‌گیرد و خصوصیات و مشخصات خودش را تجریه می‌کند. در واقع هر تکه از وجودش را با آن تجزیه و تحلیل می‌کند. اگر آدم نیک‌نفسی باشد آن نیک‌نفسی را در یکی از شخصیت‌هایش متجلی می‌سازد و اگر رذالتی در وجودش باشد آن را به یکی از آدم‌های داستانش می‌دهد. در واقع مسائل درونی خودش را با مصالح داستان بازسازی می‌کند بیشتر بخوانید

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات ، سایتی هست برای داستان‌نویسان و دوست‌داران کتاب که تلاش دارد به‌صورت ویژه و با کمک فعالان ادبی ، نویسندگان ، مترجمان و حامیان خود ، جای خالی مطالبی را که نبودنشان در فضای مجازی احساس می‌شود پُر کند.

فهرست‌ مطالب - اینستاگرام - تلگرام

شرایط جامعه نسبت به گذشته تغییر کرده است

شرایط جامعه نسبت به گذشته تغییر کرده است. وجود شبکه‌های اجتماعی باعث شده است داستان‌نویسان امروز کارهایشان را خیلی راحت با مخاطب در میان بگذارند. یعنی آن تلاشی که نسل ما انجام می‌داد تا به فرم تسلط پیدا کند یا در داستان‌نویسی مهارت پیدا کند، آن تلاش را در داستان‌نویس‌های جوان من نمی‌بینم. حالا آن را از طریق وبلاگ یا صفحه‌ای اجتماعی به اشتراک می‌گذارد و حلقه‌‌ای از دوستان هم دارد که او را تصدیق می‌کنند. او هم تصور می‌کند که الآن نویسنده است و کار درخوری انجام داده است. من خودم شبانه با اتوبوس از شیراز به تهران می‌آمدم تا یک داستان برای آقای گلشیری بخوانم و او نظر بدهد. بعد هم که ایشان نقد می‌کردند بیشتر بخوانید

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات ، سایتی هست برای داستان‌نویسان و دوست‌داران کتاب که تلاش دارد به‌صورت ویژه و با کمک فعالان ادبی ، نویسندگان ، مترجمان و حامیان خود ، جای خالی مطالبی را که نبودنشان در فضای مجازی احساس می‌شود پُر کند.

فهرست‌ مطالب - اینستاگرام - تلگرام

امتداد بهت یعنی امتداد تفکر، هدفی که ادبیات دارد

یک داستان شاهکار حاصل انتخاب دقیق زاویه دید، شخصیت‌پردازی، شکل‌گیری آتمسفر و مواجهه آدم‌ها و اشیا و چیزهای دیگر است که در تقابل با یکدیگرند. اینکه راوی چگونه روایت کند، جزئیات را بدهد و الباقی قضایا. طبعا موثر‌ترین اجرا فرمی را ایجاب می‌کند که بیشترین شدت تاثیر را ایجاد می‌کند و این نتیجه رفتار مناسب با کلمات و جملات است که حاصل چیدمان اجزا و نیز جزئی‌نگاری است که حاصلش شکل‌گیری فرم است، این عناصر در فرم مناسب جلوه خود را می‌یابند. خوب اگر دراین نحوه رفتار با کلمات دقت نشود، فرم مناسب ایجاد نمی‌شود و درنتیجه شدت تاثیر مورد نیاز حاصل نمی‌شود، شکل‌گیری فرم مناسب با نخستین تصمیم‌گیری‌های نویسنده که همان اعمال زاویه دید مناسب است شکل می‌گیرد. طبعا در رونوشت‌هایی که ما از یک داستان انجام می‌دهیم ممکن است داستان مورد نظر ما در بیاید یا نیاید، اینجاست که با کاری که نویسنده می‌کند رفتارش را با جملات و کلمات تغییر می‌دهد، وجوه کارش را تغییر می‌دهد و به تعبیر من با تراشی که به کار می‌دهد اصرار دارد کاری کند که شدت تاثیر مناسب ایجاد کند، طبعا اگر به نتیجه برسد با اعمال تکنیک و شگردهای حساب‌شده و گاه ابداعی، فرم مناسب را به وجود آورده. به‌قول نوربرت فرای داستان یعنی تکنیک و نتیجه اینکه اعمال تکنیک فرم ایجاد شده. صادقانه بگویم من چیزی را در داستان نمی‌بینم که بتوان از مقوله فرم منفک کرد. حتی مضمون انتخاب‌شده در یک کار حساب‌شده چنان در یک فرم مستحیل می‌شود بیشتر بخوانید

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات ، سایتی هست برای داستان‌نویسان و دوست‌داران کتاب که تلاش دارد به‌صورت ویژه و با کمک فعالان ادبی ، نویسندگان ، مترجمان و حامیان خود ، جای خالی مطالبی را که نبودنشان در فضای مجازی احساس می‌شود پُر کند.

فهرست‌ مطالب - اینستاگرام - تلگرام

هنرمند مثل زنبور عسل است

هنرمند مثل زنبور عسل است، شهدهایی از گل‌هایی می‌گیرد و چیزی از خود اضافه می‌کند و چیز دیگری پدید می‌آورد، زیبایی‌ای را خلق می‌کند تا قبل از این وجود نداشته. زیبایی‌ای را به زیبایی‌های دنیا اضافه می‌کند. اگر این تاثیرگذاری‌ها و تاثیرپذیری‌ها نبود که ما همه‌اش باید از صفر شروع می‌کردیم و همان نقاش یا راوی غارنشین می‌بودیم. هر نسلی ارزش‌ها و زیبایی‌هایی را ایجاد می‌کند و نسل‌های بعد تکمیل می‌کنند و بعد از چند نسل هنر یا ادبیات آن حیطه زبانی متعالی می‌شود.

برگرفته از گفتگوی روزنامه ی آرمان با ابوتراب خسروی

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات ، سایتی هست برای داستان‌نویسان و دوست‌داران کتاب که تلاش دارد به‌صورت ویژه و با کمک فعالان ادبی ، نویسندگان ، مترجمان و حامیان خود ، جای خالی مطالبی را که نبودنشان در فضای مجازی احساس می‌شود پُر کند.

فهرست‌ مطالب - اینستاگرام - تلگرام

گلوله | مرجان ظریفی

زیر درختی نشسته بود. کبوتری را که به سیخ کشیده بود از روی آتش برداشت و به دندان کشید. دود کباب بالا می‌رفت. بالای درخت کبوتری روی تخم‌هایش نشسته بود. گوشت و استخوان را با هم می‌جوید. گاز محکمی به سینه‌ی کبوتر زد. درد شدیدی توی حفره‌ی دهانش پیچید و مزه‌ی عجیبی زیر زبانش رفت. به سینه‌ی کباب شده‌ی پرنده نگاه کرد. دستش را جلو دهانش گرفت و دو دندان شکسته را توی دستش تف کرد… یادش رفته بود گلوله را از سینه‌ی کبوتر بیرون بیاورد.

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات ، سایتی هست برای داستان‌نویسان و دوست‌داران کتاب که تلاش دارد به‌صورت ویژه و با کمک فعالان ادبی ، نویسندگان ، مترجمان و حامیان خود ، جای خالی مطالبی را که نبودنشان در فضای مجازی احساس می‌شود پُر کند.

فهرست‌ مطالب - اینستاگرام - تلگرام

گلوله | مرجان ظریفی

زیر درختی نشسته بود. کبوتری را که به سیخ کشیده بود از روی آتش برداشت و به دندان کشید. دود کباب بالا می‌رفت. بالای درخت کبوتری روی تخم‌هایش نشسته بود. گوشت و استخوان را با هم می‌جوید. گاز محکمی به سینه‌ی کبوتر زد. درد شدیدی توی حفره‌ی دهانش پیچید و مزه‌ی عجیبی زیر زبانش رفت. به سینه‌ی کباب شده‌ی پرنده نگاه کرد. دستش را جلو دهانش گرفت و دو دندان شکسته را توی دستش تف کرد… یادش رفته بود گلوله را از سینه‌ی کبوتر بیرون بیاورد.

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات ، سایتی هست برای داستان‌نویسان و دوست‌داران کتاب که تلاش دارد به‌صورت ویژه و با کمک فعالان ادبی ، نویسندگان ، مترجمان و حامیان خود ، جای خالی مطالبی را که نبودنشان در فضای مجازی احساس می‌شود پُر کند.

فهرست‌ مطالب - اینستاگرام - تلگرام

بازآفرینی استثنائی داستان بسیار کوتاه | رابرت شاپارد

داستانک ،  آیا داستانک در واقع یک پدیده ی جدید است یا بازآفرینی؟ آیا داستان ها با توجه به طولشان  تعریف می شوند؟ داستان به چه مولفه هایی احتیاج دارد؟ رابرت شاپارد در این نوشته که در آن تمرکز ویژه ی و-ال-تی را بر ژانر معرفی می کنیم، تمام کره ی زمین را برای جواب این سوال ها کاویده. بعضی ممکن است به این داستان ها فلش بگویند، اما شاپارد اخطار گریس پالی را تکرار می کند که:

داستانک باید مثل شعر خوانده شوند، یعنی، آهسته.

داستان های بسیار کوتاه نام های فراوانی دارد، که با اندازه ی داستان و کشور تغییر می کند. در ایالات متحده، رایج ترین نام احتمالا فلش است؛ در امریکای لاتین به آن مایکرو می گفتند. به طور میانگین، داستانک ده بار از داستان معمولی کوتاه تر است، اما عددها همه چیز را به ما نمی گویند. من استعاره ها را بیشتر دوست دارم، مثل نوشته ی لوییسا والنزولا :  بیشتر بخوانید

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات ، سایتی هست برای داستان‌نویسان و دوست‌داران کتاب که تلاش دارد به‌صورت ویژه و با کمک فعالان ادبی ، نویسندگان ، مترجمان و حامیان خود ، جای خالی مطالبی را که نبودنشان در فضای مجازی احساس می‌شود پُر کند.

فهرست‌ مطالب - اینستاگرام - تلگرام

رقص بر روي يك سوزن | گري . اي . هولاند

هرگز صحبتي از مذهب با هم نداشتيم ولي اغلب در مورد ازدواج حرف مي زديم. او يك شاهزاده خانم اصيل پايبند به رسوم قديمي بود كه اجدادش در مركز پاريس با گيوتين اعدام شده بودند.من يك طراح لباس نوگرا بودم كه پدرانم در حومه هاي شهر كراكوف به رگبار گلوله بسته شده بودند.چه اهميتي داشت ؟ عاشق هم بوديم.مستي شراب داشت كم كم از سرمان بيرون مي رفت كه ناگهان ناقوس هاي كليساي نوتردام به صدا درآمدند ؛ و او انگار كه بخواهد پاسخي به آن آوا داده باشد گفت : “قدرت بي انتهاي ايمان !”من با معصوميتي ناشي از تجددگرايي خويش گفتم : “دين و مذهب يك انسان ممكن است در نظر شخص ديگري ، بیشتر بخوانید

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات ، سایتی هست برای داستان‌نویسان و دوست‌داران کتاب که تلاش دارد به‌صورت ویژه و با کمک فعالان ادبی ، نویسندگان ، مترجمان و حامیان خود ، جای خالی مطالبی را که نبودنشان در فضای مجازی احساس می‌شود پُر کند.

فهرست‌ مطالب - اینستاگرام - تلگرام

هجرت | کیتلین بارنهارت

اثرانگشت هایم تقریباً از بین رفته اند. خود من هم در حال فروپاشی ام. دوده ها ، واپسین ذراتم را می پوشانند و گرما تنم را فرا می گیرد.پسران کوچک برای باز کردنِ راه، جلوتر از من در حال دویدن اند، فکر کنم همگی به خوبی دستمزد گرفته اند. امیدوارم. ای کاش که این پسران هم به من ذره ای امید داشته باشند، اما این شاید درخواست زیادی باشد.غبار، خانه است. خانه اینجاست، زیر پای مردم. ما در هیبت آنان نیستیم، بیشتر بخوانید

مازیار ناصری

مازیار ناصری

مازیار ناصری هستم ، نویسنده و مترجم فعال در حوزه ی ادبیات داستانی و شعر

فهرست‌ مطالب - اینستاگرام - تلگرام

حرکت شتاب دار | دریا چوبین

یک قوطی حلبی آب کردم و ریختم روی سنگ. با دستمال خشکش کردم و نشستم.کیفم را باز کردم: “امروز کتاب فیزیکت را آورده ام.” و شروع کردم درس دادن. از همانجا که هفته ی قبل ناتمام مانده بود:”حرکت شتابدار. رسم نمودار و معادلا”.ولی پسرکم بدقلقی می کرد و دل به درس نمی داد. مدام سرک می کشید و پشت سر را نگاه می کرد ؛ آنجا که پدرش در فاصله ای از ما ، تکیه به ماشین سیگاری گیرانده بود و دودش را به هوا می فرستاد.برای اینکه توجهش را جلب کنم ، گفتم بیا شتاب را نشانت بدهم. دستش را گرفتم و بردمش در سنگتراشی بیشتر بخوانید

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات ، سایتی هست برای داستان‌نویسان و دوست‌داران کتاب که تلاش دارد به‌صورت ویژه و با کمک فعالان ادبی ، نویسندگان ، مترجمان و حامیان خود ، جای خالی مطالبی را که نبودنشان در فضای مجازی احساس می‌شود پُر کند.

فهرست‌ مطالب - اینستاگرام - تلگرام

می دانستم دروغ می گوید | مریم باقری

می دانستم دروغ می گوید.نزديك ترين دوست دایی امير بود. روز بعد از آزادى اش به دیدنمان آمد. در بغل پدربزرگ و مادربزرگم گریه کرد. گفت متأسف است. گفت انگار قلبش دارد از سینه اش کنده می شود.دروغ نمی گفت.روزی که دستگیرش کرده بودند، قبل از اینکه ببرندش به مادرش گفته بود که طاقت کتک و شکنجه ندارد، ممكن است كه همه را لو دهد، به امیر بگویید فرار کند. دروغ نگفته بود.یک هفته بعد دایی امیرم را گرفتند. قبل از اينكه ببرندش گفته بود نگران نباشید، کاری که نکرده ام زود برمیگردم. زود برنگشت. بیشتر بخوانید

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات ، سایتی هست برای داستان‌نویسان و دوست‌داران کتاب که تلاش دارد به‌صورت ویژه و با کمک فعالان ادبی ، نویسندگان ، مترجمان و حامیان خود ، جای خالی مطالبی را که نبودنشان در فضای مجازی احساس می‌شود پُر کند.

فهرست‌ مطالب - اینستاگرام - تلگرام

زنجیرهای لاستیکی | شان مایسنر

به او گفتند اعجوبه است و او باور کرد . برایش در خانه اش سیگار می آوردند و او می کشید. زنجیرهای آهنی را با نیروی فکرش به زنجیرهای لاستیکی تبدیل می کرد. برای پسرک روزنامه فروش غذای مکزیکی تاکو درست می کرد.

خورشید همانند توپ بستکبال درخشانی روی انگشت خدا می درخشید .لبخند می زد. برای این که دانا بود. هنگامی که ماه از بالای شاخه های درختان می گذشت، او شروع کرد دور تختش را دینامیت گذاشتن. بیشتر بخوانید

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات ، سایتی هست برای داستان‌نویسان و دوست‌داران کتاب که تلاش دارد به‌صورت ویژه و با کمک فعالان ادبی ، نویسندگان ، مترجمان و حامیان خود ، جای خالی مطالبی را که نبودنشان در فضای مجازی احساس می‌شود پُر کند.

فهرست‌ مطالب - اینستاگرام - تلگرام

کافیه | بهزاد قائم مقامی دبیرالملکی

احساس می کنم ذهنم عقیم شده است مثل رحم راحله. اما مگر عدم توانایی در تولید مثل توجیه مستدلیست برای خیانت! چه می داند. لابد این نگاه تاریخی هنوز هم رواج دارد که هر عضوی که عقیم شود بلااستفاده است و الکن. اما مگر تن شی است! جان شی است! نکند مغز من هم تبدیل شده باشد به یک شئ.  با این توصیف چی کسی جز خودم به مغزم می تواند خیانت کند. نمی فهم! اگر تولیدمثل علت دوام و خوشبختی ست؛ پس رعنا از تیرگی کدام زهدان پا به جهان گذاشته! من اشتباه می کنم، حق با خیانتکار است. بیشتر بخوانید

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات ، سایتی هست برای داستان‌نویسان و دوست‌داران کتاب که تلاش دارد به‌صورت ویژه و با کمک فعالان ادبی ، نویسندگان ، مترجمان و حامیان خود ، جای خالی مطالبی را که نبودنشان در فضای مجازی احساس می‌شود پُر کند.

فهرست‌ مطالب - اینستاگرام - تلگرام

قارچ ها و آدم ها | امین روات زاده

من قارچ هستم.بر روی کمر مردی رشد کردم.پدرم روی بدن زنی زندگی می کند.مرد،شب و روز کمرش را می خاراند.ناخن هایش را در من فرو می کرد.زمانی که لکه ی کوچکی بودم آنقدر مرا خاراند که رنگم سرخ شد و خون از پوست مرد ، از درون من ، جاری شد.پس از آن همیشه پوست بدنش را خوردم و سعی کردم خود را گسترش دهم،تا جایی بیشتر بخوانید

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات ، سایتی هست برای داستان‌نویسان و دوست‌داران کتاب که تلاش دارد به‌صورت ویژه و با کمک فعالان ادبی ، نویسندگان ، مترجمان و حامیان خود ، جای خالی مطالبی را که نبودنشان در فضای مجازی احساس می‌شود پُر کند.

فهرست‌ مطالب - اینستاگرام - تلگرام

بدن بازیافت شده | استل لانز

نمایشگاه هنر Tamany در حال برگزاری بود، به جز نورهای متمرکز روی هر نقاشی، فضای گالری روشنایی کمی داشت. افراد مختلفی در گالری می چرخیدند و لیست برنامه ها در دستشان بود و کار هنرمندان جدید را مطالعه می کردند.

” استل لانز” لیست برنامه اش را محکم فشرد درحالی که تندیسی سوررئال از صورت یک مرد را تحسین می کرد که از زیرمحوطه ی شیشه ای با سازه ای از جنس کروم معلوم بود و درست در بیشتر بخوانید

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات ، سایتی هست برای داستان‌نویسان و دوست‌داران کتاب که تلاش دارد به‌صورت ویژه و با کمک فعالان ادبی ، نویسندگان ، مترجمان و حامیان خود ، جای خالی مطالبی را که نبودنشان در فضای مجازی احساس می‌شود پُر کند.

فهرست‌ مطالب - اینستاگرام - تلگرام

نتایج مرحله ی پایانی «فراخوان چاپ مجموعه داستانک»

فهرست داستانک هایی که حضورشان در مجموعه داستانک قطعی شده است.برای اطلاع از خبرهای مربوط به چاپ این کتاب در کانال تلگرامی شهروند ادبیات عضو شوید.

telegram.me/adabvand

۱ _ میراث : پژمان سهرابی

۲ _ کنش مکرر نما : آناهیتا برزویی

۳ _ نفر هشتم : حسن رحیمی مقدم

۴ _ و مرد بر جنازه ی مرده ی خویش… : وفا كشاورزي

۵ _ دلگرمی : علیرضا نعمت الهی

۶  _ پدربزرگ : صدیقه کیانی

۷ _ نامیرا : سایان ابراهیمی بیشتر بخوانید

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات ، سایتی هست برای داستان‌نویسان و دوست‌داران کتاب که تلاش دارد به‌صورت ویژه و با کمک فعالان ادبی ، نویسندگان ، مترجمان و حامیان خود ، جای خالی مطالبی را که نبودنشان در فضای مجازی احساس می‌شود پُر کند.

فهرست‌ مطالب - اینستاگرام - تلگرام

بیرون از ناحیه امن | مایکل سیدل

نوار دستمال کاغذی از کامیون بیرون افتاد و زیر کامیون متوقف شد. کارل ، با ژاکت آبی از جنس ساتن و با مارک ثاندر پالت، همانطور که خم می شد تا دستمال کاغذی را بردارد به نظر می آمد در حال منفجر شدن است. نیازش به دستمال کاغذی غیر قابل اجتناب بود. هر بار که رئیسش از او می خواهد جک پالت را جا به جا کند، کارل دستمال را جلوی دهانش نگه می دارد انگار که ساز ترامپت در دستانش گرفته باشد، مثل همیشه می گوید: « بله، بله، چشم.»

بنظر کارل کار برای کار است. حرف زدن برای بیشتر بخوانید

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات ، سایتی هست برای داستان‌نویسان و دوست‌داران کتاب که تلاش دارد به‌صورت ویژه و با کمک فعالان ادبی ، نویسندگان ، مترجمان و حامیان خود ، جای خالی مطالبی را که نبودنشان در فضای مجازی احساس می‌شود پُر کند.

فهرست‌ مطالب - اینستاگرام - تلگرام

جهنم تلویزیون | کندی کارادوک

کپی به تلویزیون فکر می کنم. نه آن تلویزیونی که کمک حال استراحتم بعد از یک روز سخت که سر کار داشتم است. نه آن تلویزیونی که من و دوست دخترم با هم تماشا می کنیم و می خندیم. نه آن تلویزیونی که از سال های کودکی به یاد می آورم آخر هفته ها برنامه کودک برای من و برادرم ،اخبار بعد از شام برای والدینم، فیلم سینمایی برای خانواده هر شب جمعه که من و برادرم اجازه داشتیم بیشتر بخوانید

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات ، سایتی هست برای داستان‌نویسان و دوست‌داران کتاب که تلاش دارد به‌صورت ویژه و با کمک فعالان ادبی ، نویسندگان ، مترجمان و حامیان خود ، جای خالی مطالبی را که نبودنشان در فضای مجازی احساس می‌شود پُر کند.

فهرست‌ مطالب - اینستاگرام - تلگرام

چند متر مکعب عشق | زینب بکتاش

جنگ بود.پاییزبود آن سال.و ما آواره جنگی بودیم.تورا اولین بار روی تابی که به درخت کنارگوشه حیاط مدرسه آویزان بود دیدم .مدرسه ای که شده بود خانه مان.لباست سفیدگل گلی بود.لبهایت قرمزبود و می خندید همیشه .بسته بودی چشمهایت را.و تاب می خوردی ومشکی موهایت از زیر روسریت می رقصید توی هوا و عین خیالت نبود.که جنگ است.که آواره شده ای .که بزرگ شده ای.و من البته بی خیالتر از تو با پشت لبی که سبز شده .عشقم جمع کردن چترهای منور بود.کلی از آنها را به پنجره کلاسها آویزان کرده بودم . بیشتر بخوانید

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات ، سایتی هست برای داستان‌نویسان و دوست‌داران کتاب که تلاش دارد به‌صورت ویژه و با کمک فعالان ادبی ، نویسندگان ، مترجمان و حامیان خود ، جای خالی مطالبی را که نبودنشان در فضای مجازی احساس می‌شود پُر کند.

فهرست‌ مطالب - اینستاگرام - تلگرام

وقتی همه چی تموم شه تو اون جانیستی | نیت تاور

میگن که هیشکی واقعاً نمیدونه دنیا کی به آخر میرسه. خیلیا نظرای خودشون رو دارن، اما همه ی این حرفا چیزی جز یه مشت پرت و پلای منطقی و اصول علمی از مد افتاده نیستن. اونا حتی نمیدونن چطور این اتفاق میفته. بعضیا میگن اینجوری تموم میشه، بعضیا میگن اون جوری…

حتی شاعرا و فیلسوفا هم نمیدونن. بیشتر بخوانید

مازیار ناصری

مازیار ناصری

مازیار ناصری هستم ، نویسنده و مترجم فعال در حوزه ی ادبیات داستانی و شعر

فهرست‌ مطالب - اینستاگرام - تلگرام

مرغدانی | ساسان شیبانی نژاد

پدر اغلب وقت‌ها، یکی از عضوهای بدنش را گم می‌کند؛ من هم باید آن وقت بگردم و آن شیء گمشده را پیدا کنم و بگذارم سرجای اولش. قسمت‌های گمشده گاهی وقت‌ها پیدا می‌شوند و گاهی وقت‌ها نه. مثلاً ماه قبل پدر، انگشت نشانه‌ی دست راستش را گم کرد و ما هم نتوانستیم پیدایش بکنیم. چندباری هم در فروشگاه‌های عضو فروشی، پرس و جو کردیم، ولی پیدا نشد که نشد. به هر جا که سر می‌زدیم فروشنده‌ها می‌گفتند: “کمتر پیش می‌آد کسی انگشت‌های دستش را گم بکند، به همین خاطر ما به شرکت‌ها سفارش نمی‌دهیم.” پدرالان هم وسواس شدیدی دارد، تا جای خالی انگشتش را کسی نبیند؛ به همین خاطر در خارج از خانه، انگشت‌های دست راستش را به حالت مشت کرده در می‌آورد. بیشتر بخوانید

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات ، سایتی هست برای داستان‌نویسان و دوست‌داران کتاب که تلاش دارد به‌صورت ویژه و با کمک فعالان ادبی ، نویسندگان ، مترجمان و حامیان خود ، جای خالی مطالبی را که نبودنشان در فضای مجازی احساس می‌شود پُر کند.

فهرست‌ مطالب - اینستاگرام - تلگرام

املاکی‌ها | مهدی گنجوی

زن و شوهر جوان پیش مشاور املاکی‌ها رفتند. املاکی‌ها با خنده آنها را به اتاقشان دعوت کردند و گفتند که گوش و چشم یکدیگرند. بعد زن و شوهر را تبدیل به یک عدد کردند و در ماشین حسابشان نگه داشتند. هر روز که سر کار می‌آمدند آن عدد را با عددی که ته جیبشان کم بود جمع و تفریق می‌کردند. یکی از املاکی‌ها بچه‌دار شد و اسم بچه‌اش را گذاشت: «سند مالکیت» و در فیس بوک خود نوشت: «من سند مالکیت خودم را در نقد ده کوره‌ای که از آن فرار کردم ختنه نمی‌کنم». املاکی دیگر هم پیکی شراب زد و بیشتر بخوانید

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات ، سایتی هست برای داستان‌نویسان و دوست‌داران کتاب که تلاش دارد به‌صورت ویژه و با کمک فعالان ادبی ، نویسندگان ، مترجمان و حامیان خود ، جای خالی مطالبی را که نبودنشان در فضای مجازی احساس می‌شود پُر کند.

فهرست‌ مطالب - اینستاگرام - تلگرام

اینطور نیست، جیم؟ | بابی لوری

باید بهت بگم جیم، من به اینکه مردم ترکم کنن عادت کردم: آماده ام که تو هم ترکم کنی. عین خیالم نیست جیم. این یه حس شخصی نیست. حسم رو از دست دادم. این درده جیم. دست آخر هم مسیح وقتی که مطمئن شد که کسی می تونسته به مادرش کمک کنه…خب، دیگه با مردم یه کلمه هم حرف نزد. منم همین کارو می کنم جیم. بیشتر بخوانید

مازیار ناصری

مازیار ناصری

مازیار ناصری هستم ، نویسنده و مترجم فعال در حوزه ی ادبیات داستانی و شعر

فهرست‌ مطالب - اینستاگرام - تلگرام

آسوده، ملایم | جوناتان ادوارد دیل

آن تابستان، یاد گرفتم که تنهایی یعنی چه. یاد گرفتم که درد یعنی چه. پاییز همان سال به خانه ی جدید نقل مکان کردیم. همه ی اساس را در جعبه های مقوایی بسته‌بندی کردیم. مرد حتی کمک هم نکرد. یک روز دوشنبه، مرتب کردن اطاق زیر شیروانی را در پیش گرفتم، و تا پنجشنبه در اتاق های بیگانه خوابیدیم. زندگی ما_نمایشی شنیع و زننده از رخداد های کهنه و نو. بیشتر بخوانید

مازیار ناصری

مازیار ناصری

مازیار ناصری هستم ، نویسنده و مترجم فعال در حوزه ی ادبیات داستانی و شعر

فهرست‌ مطالب - اینستاگرام - تلگرام

شیشه | فرد اسکالنیک

بعد از آنکه شیشه را از پنجره کندم، باید محاسبه می کردم که چطور آن را روی پشت بام که آن پایین بود بیندازم. تقریبا حدود ده پا فاصله بود و بین دو ساختمان هم شکافی حدود پنج پا وجود داشت.در شرایط عادی می پریدم، اما نمی توانستم همزمان یک تخته شیشه را، که خودش ده پا طول و شاید چهار پا عرض داشت، با خودم حمل کنم.شیشه را از داخل پنجره به بیرون هل دادم تا جایی که روی پایه ی پنجره توازن پیدا کرد و بر روی لبه ی پشت بام آویزان ماند. بعد خودم از پنجره ی دوم اتاق بیرون پریدم. همین که از پنجره گذشتم ، روی لبه ی آن ایستادم و شیشه را آرام آرام کشیدم. بیشتر بخوانید

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات ، سایتی هست برای داستان‌نویسان و دوست‌داران کتاب که تلاش دارد به‌صورت ویژه و با کمک فعالان ادبی ، نویسندگان ، مترجمان و حامیان خود ، جای خالی مطالبی را که نبودنشان در فضای مجازی احساس می‌شود پُر کند.

فهرست‌ مطالب - اینستاگرام - تلگرام

رنگی شادی آور | ملیندا جوردانو

او را در موزه ای یافتم، در راهرویی تاریک که برایم تازگی داشت، ولی از شوری درخشان بود و رنگی داشت که خیز وتاب خورشید بر سطح اقیانوس که انوار جواهرنشان روی پیش آمدگی نپتون را دست چین میکند را تداعی می کرد.هیچ سایبانی از نورهای ستایشگر اطراف او نبود، هیچ نیمکتی در جلویش قرار نداشت، کسانی که برای دیدار می آمدند تا اشتیاق و ستایش خود را بروز دهند می بایست چونان که درمقابل شاهزاده ای هستند، می ایستادند. نگاهش پر از جوانی خام و غرور بود که مصرانه می گفت:”می ایستید و منتظر می مانید”. بیشتر بخوانید

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات ، سایتی هست برای داستان‌نویسان و دوست‌داران کتاب که تلاش دارد به‌صورت ویژه و با کمک فعالان ادبی ، نویسندگان ، مترجمان و حامیان خود ، جای خالی مطالبی را که نبودنشان در فضای مجازی احساس می‌شود پُر کند.

فهرست‌ مطالب - اینستاگرام - تلگرام

دفتر کار | امیلی اسمیت_میلر

در محل کار، با جدیت تمام کیفِ آویزان از شانه ام را در جستجوی بیکینی ام زیر و رو میکنم. اگر این شما را در خصوص هوش و حواسم قانع می کند باید عرض کنم که امروز فراموش کردم شورت بپوشم. همچنین این حقیقت که از وجود یک بیکینی در کیفم آگاهم، ممکن است چیزهایی را برای شما فاش کند. شاید همه چیز را. شاید از شما زیادی انتظار دارم، حالا هرکسی که می خواهید باشید، یا نباشید. ناخن هایم کاملاً شکسته و صاف شده اند، و دستانم بر فراز فنجانی قهوه که حروف *LOVE* بر آن حک شده است در حرکت اند. دوست ندارم در محل کار چيزى بخورم اما خوردن يك قهوه سرحالم میکند. فکر می کنم که یک اطاقک چیزهای زیادی در خصوص افراد برای گفتن دارد. به همین دلیل است که تعداد زیادی عکس،نقاشی،تقویم،فنجان،خودکار و زیر فنجانی های قلاب دوزی شده سرتاسر میزم به چشم می آید. بیشتر بخوانید

مازیار ناصری

مازیار ناصری

مازیار ناصری هستم ، نویسنده و مترجم فعال در حوزه ی ادبیات داستانی و شعر

فهرست‌ مطالب - اینستاگرام - تلگرام

چند داستانک یک خطی

برای نجات بشریت، دوباره از دنیا رفت.

نویسنده : بن بوا


باورم نمی شود، او به من شلیک کرد!
نویسنده: هاوارد چایکین


ژن های جدید خواستارِ ابرازِ هویت اند – چشم سوم.
نویسنده:گِرِگ بی یِر


دایناسورها برگشتند. نفت شان را می خواهند.
نویسنده:دیوید برین


بمب های هیدروژنی پرتاب شدند؛ همه ی ما کشته شدیم.
نویسنده: هاوارد والدراپ


خانه ی تو مالِ من است: انقلاب مخملی.
نویسنده:هاوارد والدراپ


بیشتر بخوانید

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات ، سایتی هست برای داستان‌نویسان و دوست‌داران کتاب که تلاش دارد به‌صورت ویژه و با کمک فعالان ادبی ، نویسندگان ، مترجمان و حامیان خود ، جای خالی مطالبی را که نبودنشان در فضای مجازی احساس می‌شود پُر کند.

فهرست‌ مطالب - اینستاگرام - تلگرام

جنگجو | نیکولت ونگ

بی رحمی گرد سردی به روی صورتت می پاشد؛ خودم را روی قالی مرطوب محکم نگه می دارم. کاهی که موج زنان می درخشد، بر فراز حفاظ من با ریتم چرخ و فلک شناور است. دستانم را برای گرفتن هشدارت که مدتها انتظارش را می کشیدم باز می کنم. چراغ که درخششی آهسته برای نجوای توست، بر روی زمین افتاده است.

_رگ سمت راست در گردنم را پیدا کن.

چشمانت را باز وبسته می کنی.

_چاقو را سریع و محکم فرو کن. بیشتر بخوانید

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات ، سایتی هست برای داستان‌نویسان و دوست‌داران کتاب که تلاش دارد به‌صورت ویژه و با کمک فعالان ادبی ، نویسندگان ، مترجمان و حامیان خود ، جای خالی مطالبی را که نبودنشان در فضای مجازی احساس می‌شود پُر کند.

فهرست‌ مطالب - اینستاگرام - تلگرام

من صندوقی دارم | جو کپتن

من صندوقی دارم.صندوقی دارم که بوی تسلیم می‌دهد. صندوقم که بوی تسلیم می‌دهد می‌کوشد از بدترین صبح‌های دنیا نجاتم بدهد. صندوقی دارم که در اثر رطوبت و گذر زمان شل می‌شود، و وقتی با هم در روزهای بارانی گیر می‌افتیم گوشه‌هایش خیس می‌شود.

من دوست‌های زیادی دارم که صندوقی ندارند. صندوق‌ها برای آن‌ها تابوت‌هایی‌اند، تا با شمش‌های سربی، با سال‌های پوسیده پر بشوند. آن‌ها می‌گویند باریدن باران روی سرشان اذیتشان نمی‌کند. تابستان‌ها پیشانی‌هایشان آفتاب‌سوخته می‌شود. آن‌ها در گذر در میان لحظه‌ها زندگی می‌کنند چون تمام چیزی که می‌دانند همین است. آن‌ها چیزی از ذخیره کردن نمی‌دانند. به هر حال چیزی ندارند تا لحظه‌هایشان را در آن جمع کنند. صندوقی در کار نیست.صندوق من می‌تواند خاطره‌ها را حفظ کند چون هیچ چیز دیگر، هیچ چیز کوچک و گران‌بهایی، یعنی تنها چیزی که همیشه می‌خواست، درونش نیست. بیشتر بخوانید

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات ، سایتی هست برای داستان‌نویسان و دوست‌داران کتاب که تلاش دارد به‌صورت ویژه و با کمک فعالان ادبی ، نویسندگان ، مترجمان و حامیان خود ، جای خالی مطالبی را که نبودنشان در فضای مجازی احساس می‌شود پُر کند.

فهرست‌ مطالب - اینستاگرام - تلگرام

من صندوقی دارم | جو کپتن

من صندوقی دارم.صندوقی دارم که بوی تسلیم می‌دهد. صندوقم که بوی تسلیم می‌دهد می‌کوشد از بدترین صبح‌های دنیا نجاتم بدهد. صندوقی دارم که در اثر رطوبت و گذر زمان شل می‌شود، و وقتی با هم در روزهای بارانی گیر می‌افتیم گوشه‌هایش خیس می‌شود.

من دوست‌های زیادی دارم که صندوقی ندارند. صندوق‌ها برای آن‌ها تابوت‌هایی‌اند، تا با شمش‌های سربی، با سال‌های پوسیده پر بشوند. آن‌ها می‌گویند باریدن باران روی سرشان اذیتشان نمی‌کند. تابستان‌ها پیشانی‌هایشان آفتاب‌سوخته می‌شود. آن‌ها در گذر در میان لحظه‌ها زندگی می‌کنند چون تمام چیزی که می‌دانند همین است. آن‌ها چیزی از ذخیره کردن نمی‌دانند. به هر حال چیزی ندارند تا لحظه‌هایشان را در آن جمع کنند. صندوقی در کار نیست.صندوق من می‌تواند خاطره‌ها را حفظ کند چون هیچ چیز دیگر، هیچ چیز کوچک و گران‌بهایی، یعنی تنها چیزی که همیشه می‌خواست، درونش نیست. بیشتر بخوانید

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات ، سایتی هست برای داستان‌نویسان و دوست‌داران کتاب که تلاش دارد به‌صورت ویژه و با کمک فعالان ادبی ، نویسندگان ، مترجمان و حامیان خود ، جای خالی مطالبی را که نبودنشان در فضای مجازی احساس می‌شود پُر کند.

فهرست‌ مطالب - اینستاگرام - تلگرام

بابا | کریستوفر کروز

با شتاب هرچه تمام تر، از خانه مان در پورتوریکو به جایی که پدرم طی حادثه ای زیر صخره ها لغزید برگشتم.برادرم، میگوئل همراهم بود. تا کناره ی صخره پیش رفتم و گریان رو به پدر فریاد زدم که:”آمدم.”جیغ زدم: “بابا”دلم می خواست جوابی بشنوم .هیچ خبری نشد. دیگر دست و پا زدنی در کار نبود، شنا کردنی در کار نبود. اعماق دریا، همچنان در سکوت محض به سر می برد و توده ای کوچک از امواج رو به بیرون هدایت می شد. بیشتر بخوانید

مازیار ناصری

مازیار ناصری

مازیار ناصری هستم ، نویسنده و مترجم فعال در حوزه ی ادبیات داستانی و شعر

فهرست‌ مطالب - اینستاگرام - تلگرام

گل و لای | چارلز هاسل

تمام آخر هفته را بدون همسرم در ساحل سپری کردم. برای اینکه کار منطقی همین بود، و تازه من برای تجربه و منطق ارزش قائل هستم. مطمئنم ترجیح همسرم این بود که مثل همیشه در خانه می ماندم و بعد از تلاش بی ثمرش برای به هیجان آوردن من در رخت خواب، من را به ارگاسم می رساند و یا خودش را خواب می کرد، یا هر دو، یا هیچ کدام، و من برایش پنکیک درست می کردم.

این تنها برنامه آخر هفته همسرم بود. و با بی تفاوتی هر هفته همان برنامه ی تکراری را دوباره و دوباره تکرار می کرد. به او گفتم که دارم دیوانه می شوم و آن لانه زنبوری که کله اش را احاطه کرده بیش از حد ذهنت را شلوغ کرده است. بیشتر بخوانید

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات ، سایتی هست برای داستان‌نویسان و دوست‌داران کتاب که تلاش دارد به‌صورت ویژه و با کمک فعالان ادبی ، نویسندگان ، مترجمان و حامیان خود ، جای خالی مطالبی را که نبودنشان در فضای مجازی احساس می‌شود پُر کند.

فهرست‌ مطالب - اینستاگرام - تلگرام

شاشگاه | کلاید لیفی

یک سر تکیه بر کاشی توالت ، آیا خیلی وقت بود که داشتم با این حالت گیچ و بی معنا اتاقک دیگر دستشویی را تماشا می کردم؟او دست راستش را روی کاشی های مرطوب و گرم دیوار گذاشته بود ، انگشت شست و اشاره اش باهم حالت قائم داشتند انگار که فشاری را متحمل می شد .به خودش لرزید.بعدا به من گفت که راحت شده بود اما دروغ می گفت و من این را می دانستم ولی باید به او حق داد با آن شرایط خاص که در اتاقی بدون پنجره با آن همه بو های مختلف و یک خوشبو کننده که به دیوار داشت ، آیا می شد بیشتر از این راست گفت؟

صبح آن روز سرش شلوغ بود ، مرتب تلفن زنگ می خورد. ادا، چرب زبانی ، چاپلوسی ، خواهش و التماس ، خلاصه هرکاری برای جمع و جور کردن اوضاع که کار را جلو ببرد و همه چیز تکمیل شود اما در آن لحظه تصور چنین چیزی هم سخت بود .با یک مدیر معمولی ملاقات کرده بود ، شخصی دهاتی ، مردی به دنبال درد دل کردن ، یک رئیس در حال پرسه زدن _ من هیچوقت روی آدم هایی که می فرستند تسلطی ندارم ، در واقع اصلا آدم مسئولیت پذیری در این زمینه نیستم. بیشتر بخوانید

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات ، سایتی هست برای داستان‌نویسان و دوست‌داران کتاب که تلاش دارد به‌صورت ویژه و با کمک فعالان ادبی ، نویسندگان ، مترجمان و حامیان خود ، جای خالی مطالبی را که نبودنشان در فضای مجازی احساس می‌شود پُر کند.

فهرست‌ مطالب - اینستاگرام - تلگرام

نتایج مرحله ی ابتدایی «فراخوان چاپ مجموعه داستانک»

از میان آثار دریافت شده ، صد و یک داستانک به مرحله نهایی این دوره از “فراخوان چاپ مجموعه داستانک” راه یافتند. در مرحله ی پایانی تمام داستانک هایی که در میان انتخاب های حداقل یک داور باشند مجوز حضور در کتاب را خواهند گرفت.در این دوره از فراخوان ، در شمارش تعداد کلمه ها که می بایست حداقل ده و حداکثر پانصد کلمه باشد ، سخت گیری نکرده ایم و سعی داشته ایم داستانک های بیشتری شانس حضور در مرحله ی نهایی را داشته باشند.

آثار منتخب مرحله ی ابتدایی :

میراث : پژمان سهرابی

دیدار : امینه گل زاده

ناگفته : ریحانه مهربانی

او شدن : محمد مهدی غفوری

لاله می گفت: محمدرضا اسماعیلی

کنش مکرر نما : آناهیتا برزویی

خیم : فاطیما نژادنیلی

نفر هشتم : حسن رحیمی مقدم

و مرد بر جنازه ی مرده ی خویش… : وفا كشاورزي

خانه دوم: مهدی عمرانی بیدی بیشتر بخوانید

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات ، سایتی هست برای داستان‌نویسان و دوست‌داران کتاب که تلاش دارد به‌صورت ویژه و با کمک فعالان ادبی ، نویسندگان ، مترجمان و حامیان خود ، جای خالی مطالبی را که نبودنشان در فضای مجازی احساس می‌شود پُر کند.

فهرست‌ مطالب - اینستاگرام - تلگرام

تماس با خانه ی مادری | الیزابت بوکو

 

سالی یک بار به مادرم زنگ می زنم، درست همان روزی که جان سپرد.پنج بار هنگام دیدن اسمش بین مخاطبین درنگ کردم. پنج بار دکمه ی تماس را فشردم. پنج بار تمام هرگز گوشی را برنداشت.

هیچگاه زمان زیادی را کنار او سپری نکردم. به محض شنیدن صدای اولین بوق دکمه ی قطع تماس را فشار دادم. “پایان تماس” نورهای ضعیفی سراسر نمایشگر گوشی را فرا گرفتند، و او رفته بود. بیشتر بخوانید

مازیار ناصری

مازیار ناصری

مازیار ناصری هستم ، نویسنده و مترجم فعال در حوزه ی ادبیات داستانی و شعر

فهرست‌ مطالب - اینستاگرام - تلگرام

زبان اصلی‌ترین ابزار کار نویسنده و شاعر است

حتماٌ بسیاری از افرادی که در مقام ویراستار یا مشاور نشر آثار ادبی با بنگاه‌های انتشاراتی همکاری می‌کنند و در ارزیابی و انتخاب آثار ادبی (اعم از شعر، داستان، نمایشنامه یا حتی تحقیقات ادبی) طرف مشورت قرار می‌گیرند، با این پرسش مواجه شده‌اند که با آثار ادبی حاوی اغلاط املایی باید چگونه مواجه شوند؟ آیا باید تنها ارزش هنری این نوشته‌ها را ملاک پذیرش یا رد آنها قرار دهند و چشم بر املای خراب آقای نویسنده یا خانم شاعر ببندند یا غلط املایی را نشانۀ بیگانگی با روح زبان فارسی و نبود آشنایی کافی با آن بدانند و از این راه نویسنده و شاعر را چندان تحویل نگیرند؟ زبان اصلی‌ترین ابزار کار نویسنده و شاعر است. بیشتر بخوانید

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات ، سایتی هست برای داستان‌نویسان و دوست‌داران کتاب که تلاش دارد به‌صورت ویژه و با کمک فعالان ادبی ، نویسندگان ، مترجمان و حامیان خود ، جای خالی مطالبی را که نبودنشان در فضای مجازی احساس می‌شود پُر کند.

فهرست‌ مطالب - اینستاگرام - تلگرام

عطری خاص | تاون سند واکر

هر روز صبح با اتوبوس شماره ۳۶ به سر کار می روم، سل (راننده اتوبوس) در ایستگاه جلوی پای من توقف میکند. سل می گوید: “امروز صبح کمی خسته به نظر می آیی، شب زنده داری کردی؟” گفتم: ” من را که می شناسی، همیشه در راهم.”در ایستگاه بعدی خانمی سوار می شود و کنارم می نشیند که از قبیل آدمهای معمولی نیست، از صدای تق تق راه رفتنش می فهمم که کفش پاشنه بلند پوشیده، وقتی کنارم می نشیند با وجود تنگی صندلی های اتوبوس، مثل اغلب مردم به من تنه نمی زند، لاغر اندام است. لحظه ای بعد وقتی پایش را به آرامی روی پای دیگر می اندازد صدای خفیف سایش جوراب نایلون به گوشم خورد. حواسم به بالا رفتن دامنش است ولی او اصراری به پایین کشیدنش ندارد. مدتی از مشغول بودن فکرم به دامن نگذشته که بوی عطرش احاطه ام میکند، رگه ای از بوی شکوفه های تازه پرتغال که رایحه ای نزدیک به بوی گل سرخ دارد بینی و زبانم را نوازش می دهد. مادامی که در افسون موی بلند عسلی کمرنگ هستم، ته رگه هایی از بوی گیاه هندی و چوب صندل به هوشیاری ام نفوذ می کند. او را با گیسوان نرم و حنایی مدیترانه ای نقش می کنم،

بیشتر بخوانید

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات ، سایتی هست برای داستان‌نویسان و دوست‌داران کتاب که تلاش دارد به‌صورت ویژه و با کمک فعالان ادبی ، نویسندگان ، مترجمان و حامیان خود ، جای خالی مطالبی را که نبودنشان در فضای مجازی احساس می‌شود پُر کند.

فهرست‌ مطالب - اینستاگرام - تلگرام

ابزار | جان بیت

از وقتی رفته ای، وسایلت بی استفاده گوشه ای آرام گرفته اند. بی صدا و ساکن بر قلاب هایی که روی تخته محکم شده اند، آویزان اند.برای من بیشترشان معما هستند. دقیقاً می دانم چکش چه جور وسیله ای است، اگرچه تو اغلب اصرار داشتی که من حتی نمی دانم دسته اش کدام سمت است.همچنین می دانم که پیچ کِش چیست، اما تو هرگز قانع نشدی چون پی برده بودم که یک چاقوی مخصوص برش نان هم در مواقع اضطراری دقیقاً همان کار را انجام می دهد.پس از آن ، زیاد مطمئن نیستم. مقداری ابزار کوچک، ابزار سنگین و ابزاری که شکل های عجیب و غریب داشتند باقی مانده اند، که هرکدام با خودخواهیِ مزخرف شان حافظ یک مشت خاطره شده اند که هیچ وقت دیگر بازگو نشدند. بیشتر بخوانید

مازیار ناصری

مازیار ناصری

مازیار ناصری هستم ، نویسنده و مترجم فعال در حوزه ی ادبیات داستانی و شعر

فهرست‌ مطالب - اینستاگرام - تلگرام

نشانه ها و حواس | سوزان گیب

 

مرد نابیناست بنابراین بعضی وقت ها از سمعک استفاده می کند. مرد ناشنواست برای همین با یک عصای سفید راه می رود. گاهی هم آن چنان با آوای آهنگینی که از زمین برمی خیزد هماهنگ است که هر دو آنها را در خانه می گذارد.مرد می تواند دونات ها را از روی بویشان انتخاب کند. سیگارها را هم همینطور. نیازی نیست کسی کمکش کند یا گولش بزند یا متوجه شود او با بقیه فرق دارد. روی عینکش یک جفت چشم جدید کشیده که این بار آبی هستند زیرا تا جایی که یادش هست زن از این رنگ خوشش می آمد.روی گوشهایش شاخ بوفالو قرار داده. کفش ریبوک پا می کند و اگر ریبوک پیدا نکند احتمالا به برند دیگری روی می آورد. کسانی که در کنارش پشت دیوارهایی به نازکی یک تکه مقوا زندگی می کنند گاهی از سروصدای زیاد شکایت کرده اند. در خانه اش را می زنند. او از آنها می خواهد برایش توصیف کنند چه جور صدایی است. آن ها می پرسند:”صدای در زدن یا موسیقی؟” بیشتر بخوانید

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات ، سایتی هست برای داستان‌نویسان و دوست‌داران کتاب که تلاش دارد به‌صورت ویژه و با کمک فعالان ادبی ، نویسندگان ، مترجمان و حامیان خود ، جای خالی مطالبی را که نبودنشان در فضای مجازی احساس می‌شود پُر کند.

فهرست‌ مطالب - اینستاگرام - تلگرام

جین‌رز | شنن یاربرو

با یک دوربین پولاروید ، رفتم روی یک صندلی که بتوانم بالاتر از آن‌ها بایستم. پدرم بازویم را گرفت تا در جایم ثابت شوم. می‌دانستم که جین‌رُز دوست نداشت آخرین عکسش کنار تی.جِی چنین عکسی باشد. با این حال خواهش کرده بود که این عکس ثبت شود. تی.جِی پیراهنی غربی با دكمه‌های قابلمه‌ای به تن داشت، که آن را توى شلوار خاکستری ساده‌اش گذاشته بود. او لبخندی کوچک به لب داشت، یا حداقل آن موقع من این طور فکر می‌کردم.

یادم نمی‌آید که جین‌رز چه پوشیده بود، ولی کاملا مطمئنم که لباسش سرشانه نداشت. خاطره‌های قشنگی از آن‌ها به یاد دارم که با هم به باغ می‌رفتیم تا گوجه‌فرنگی بچینیم، و جین‌رز همیشه یک تاپ لوله‌ای می‌پوشید. خورشید گرم جنوب، شانه‌های او را با سایه روشن‌های گردِ زيبا بوسیده بود. وقتی بغلم می‌کرد لایه‌های چربیِ شکمش نرم بودند و او همیشه مثل گل‌های رز خوش‌بو بود. این مسئله گیجم می‌کرد، چون رز بخشی از نام او بود. موهایش کپه‌ی آشفته‌ا‌ی قرمز رنگ بودند. بیشتر بخوانید

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات ، سایتی هست برای داستان‌نویسان و دوست‌داران کتاب که تلاش دارد به‌صورت ویژه و با کمک فعالان ادبی ، نویسندگان ، مترجمان و حامیان خود ، جای خالی مطالبی را که نبودنشان در فضای مجازی احساس می‌شود پُر کند.

فهرست‌ مطالب - اینستاگرام - تلگرام

خیلی بی خودی | آتمن هامفری

 

تو نمی توانی از جلوی آیینه بدون نگاه کردن در آن بگذری .انعکاس چهره ات در تصویر لیوان(گیلاس) دیگران حواست را پرت می کند.هرگز در ادامه ی نگاهت در آیینه که بخشی از صورتت را فرا گرفته یک ماشین نمی بینی.رئیست بابت زمانی که در اتاق استراحت گذرانده ای غرولند می کند بنابراین آیینه ای روی میزت می گذاری.تصویرت همیشه روی سر انگشتان ات است. زمان هایی بوده که بابت وسواس فکری ات شرمنده شده ای.صدای”س..س”و چرخش چشم ها در آن موقعیت نارحتت می کند اما تو به روی خودت نمی آوری . وسواس تو قوی است حتی قویتر از شکایت هایی که در مورد آیینه ی بالای تختت دارند.تنها یک نفر از سرچشمه ی عشق بیش از حدت خبر دارد و او هرگز چیزی نخواهد گفت.گاهی او را می بینی. بیشتر بخوانید

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات ، سایتی هست برای داستان‌نویسان و دوست‌داران کتاب که تلاش دارد به‌صورت ویژه و با کمک فعالان ادبی ، نویسندگان ، مترجمان و حامیان خود ، جای خالی مطالبی را که نبودنشان در فضای مجازی احساس می‌شود پُر کند.

فهرست‌ مطالب - اینستاگرام - تلگرام

رویای مصر | نجیب محفوظ

 

تلفن زنگ خورد و صدایی از آن سوی خط گفت :

_شیخ محرم معلمتان با شما صحبت می کند.
من مودبانه جواب دادم :
_چه افتخاری استاد.
گفت :
_دارم به دیدنت می آیم.
جواب دادم :
_بی صبرانه منتظر آمدنتان هستم.
بیشتر بخوانید

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات ، سایتی هست برای داستان‌نویسان و دوست‌داران کتاب که تلاش دارد به‌صورت ویژه و با کمک فعالان ادبی ، نویسندگان ، مترجمان و حامیان خود ، جای خالی مطالبی را که نبودنشان در فضای مجازی احساس می‌شود پُر کند.

فهرست‌ مطالب - اینستاگرام - تلگرام

در خانه ای تحت محاصره | لیدا دیویس

 

در خانه‌ای تحت محاصره یک مرد و یک زن زندگی می‌کردند. مرد و زن از جایی در آشپزخانه که از ترس دولا شده بودند صدای انفجارهای کوچکی را شنیدند.

«باد»، زن گفت.
«شکارچیان»، مرد گفت.
«باران»، زن گفت.
«ارتش»، مرد گفت.
زن می‌خواست به خانه برود، اما همین حالا در خانه بود، آنجا در بیرون شهر در خانه‌ای تحت محاصره.

مترجم: مهدی گنجوی

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات ، سایتی هست برای داستان‌نویسان و دوست‌داران کتاب که تلاش دارد به‌صورت ویژه و با کمک فعالان ادبی ، نویسندگان ، مترجمان و حامیان خود ، جای خالی مطالبی را که نبودنشان در فضای مجازی احساس می‌شود پُر کند.

فهرست‌ مطالب - اینستاگرام - تلگرام

صندلی ها و آیینه ها | فاستر تریکوست

 

صدا دفعه ­ی اول ، واضح تر از دفعه ­ی دوم شنیده شد. روی صندلی نشستم؛ البته نه اونی که خودم انتخاب کرده بودم. دهان ها دور تا دورم حرکت می ­کردند ولی زنگِ توی گوشم بلندتر از صداها بود. نمی­ تونستم چیزی به جز زنگی که می­ خواستم بشنوم. تلفنی در آن گوشه قرار داشت.عادت داشتم که روی صندلی کار کنم. نه چیزی شبیه به این و حتی نه پشت میز؛ پشت فرمان. اسمم به لباسم دوخته شده بود. الان یه شماره به لباسم دوخته شده. همیشه برام سوال بود که چرا اسم هایی که کسی اهمیتی به دونستن شون نمیده در معرض دید قرار می­ دهند. افرادی که سوار اتوبوسم شدند مطمئنا اهمیتی ندادند. خودم هم ممکن است که آن موقع یک شماره بوده باشم.آیینه ای روبرویم است که فکر کردم آنجا قرار دارد که بتوانم خودم را در آن ببینم، بیشتر بخوانید

مازیار ناصری

مازیار ناصری

مازیار ناصری هستم ، نویسنده و مترجم فعال در حوزه ی ادبیات داستانی و شعر

فهرست‌ مطالب - اینستاگرام - تلگرام

شخصیت خوب | شانون یاربرو

 

یکدیگر را در یک کتابفروشی نزدیک میز کتاب های پرفروش ملاقات کردیم.چشمان مرد قهوه ای شکلاتی بود و مویی به سیاهی مرکّب داشت. بدنی لاغر اما شانه هایی ستبر داشت. شکم تختش زیرِ بالاپوشِ سفید تنگش قرار گرفته بود. بازوها، پاها و عضلاتش در نقاطی کاملاً مناسب برجسته شده بودند.پوستش به نرمی و خوشرنگی کاکائو بود. بیشتر بخوانید

مازیار ناصری

مازیار ناصری

مازیار ناصری هستم ، نویسنده و مترجم فعال در حوزه ی ادبیات داستانی و شعر

فهرست‌ مطالب - اینستاگرام - تلگرام

پوستم را خراشیدم و خون از آن جاری شد | لین بایلی

 

گاهی خون من روشن است و آبکی. وقت های دیگر خیلی غلیظ است آنقدر که سیاه به نظر می آید .من نمی خواهم این را راجع به خونم بدانم اما می دانم. من چیز های دیگری هم راجع به خونم می دانم ؛ این که اغلب بدون تپش و ضربان است.می دانم که می تواند با دقیقه ها و حتی ثانیه ها تغییر کند .در مدت زمانی که من از خودم می پرسم چرا ما بیشتر با هم صحبت نمی کنیم، خونم از خوب به بد و بعد به غریب و نا آشنا تغییر می کند.اگر خونت را به من بدهی اعضای من موازنه ی ملایمی را که بدنت به طور دقیق برایت حفظ می کند، به هم می ریزد. بیشتر بخوانید

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات ، سایتی هست برای داستان‌نویسان و دوست‌داران کتاب که تلاش دارد به‌صورت ویژه و با کمک فعالان ادبی ، نویسندگان ، مترجمان و حامیان خود ، جای خالی مطالبی را که نبودنشان در فضای مجازی احساس می‌شود پُر کند.

فهرست‌ مطالب - اینستاگرام - تلگرام

برادر نانسی | دیوید جیمز

 

رونی،برادر نانسی منتظر می ماند تا کلیسا بسته شود و چهار پایه را به سمت پیانو هل دهد،بنوازد و سرود هارا بخواند. آن هارا بلند زمزمه می کند حتی اگر سرودی را به خاطر نمی آورد ، انگار که دارد گروهی موزیکال را سرپرستی می کند.خب این فقط بخشی از جریان بود. اما بیشترش این بود که چطور دوستانش را بغل می کند ، در گفتگو های دخترانه می نشیند و در شب هایی که با دوستانش گذرانده می خندد.ورود به دبیرستان برای رونی سخت بود چون این سنی است که پسرها شروع به مسخره بازی و شوخی کردن می کنند. آن ها دستش می انداختند و به شیوه ای که برای رفتن به کلاس بعدی اش در آخر سالن عجله می کرد، می خندیدند.بعضی از بچه ها ممکن بود روی نقطه ضعف اش (ضعف جسمانی اش )دست بگذارند. به نوعی دخترانه،کمی کج راه رفتن و ….پوزخند می زدند. بعضی ها راه رفتنش را تقلید می کردند. نانسی سعی کرد حمایتش کند. معمولا رونی به شکنجه گرانش لبخند می زد اما گاهی که خیلی اذیت می شد از سالن غذا خوری بیرون می خزید و از افرای پیر حیاط مدرسه بالا می رفت و روی شاخه ی پایینی می نشست. بیشتر بخوانید

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات ، سایتی هست برای داستان‌نویسان و دوست‌داران کتاب که تلاش دارد به‌صورت ویژه و با کمک فعالان ادبی ، نویسندگان ، مترجمان و حامیان خود ، جای خالی مطالبی را که نبودنشان در فضای مجازی احساس می‌شود پُر کند.

فهرست‌ مطالب - اینستاگرام - تلگرام

هزارتو | خوان خوزه بارینتوس

 

هزارتو ها یا لابیرنت ها طوری طراحی شده اند که کار خارج شدن را برای آنها که خطر کرده اند و وارد شده اند، سخت کنند. اما یک ساختمان خیلی متفاوت هست. همان که وقتی کسی داخلش می شود راهروها، پاگرد ها و راه پله ها را عادی می پندارد اما در عین حال زمزمه یک مهمانی، خنده ای بی صدا، اظهار نظر های قایمکی، جرینگ جرینگ ظروف شیشه ای یا نقره آلات، گاهی نفس نفس زدنهای عشاقی که خلوت کرده‌اند، انفجار یک ارکستر یا دسته جاز یا دست کم یک ملودی که با یک پیانوی تنها اجرا می شود، به گوش می رسد. به محض شنیدن آنها، اشخاص داخل هزار توها می خواهند به آنها نزدیک شوند، بیشتر بخوانید

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات ، سایتی هست برای داستان‌نویسان و دوست‌داران کتاب که تلاش دارد به‌صورت ویژه و با کمک فعالان ادبی ، نویسندگان ، مترجمان و حامیان خود ، جای خالی مطالبی را که نبودنشان در فضای مجازی احساس می‌شود پُر کند.

فهرست‌ مطالب - اینستاگرام - تلگرام

رویا | الهام فرج اللهی

اسب جلویی چرخ و فلک گفت:”من امشب از اینجا می رم!”

بقیه اسب ها گفتند::می ری؟ کجا؟ اگه بری چرخ و فلک از هم می پاشه. ”
اسب جلویی گفت:”می رم دنبال رویاهام. ”
بقیه اسب ها گفتند:”رویا؟! چی هست؟ ”
اسب جلویی گفت:”رویا همون چیزیه که بخاطرش زندگی می کنین و حتی می میرین… ”
یکی از اسب ها گفت:”واااای! چه قشنگ! منم می خوام یه رویا داشته باشم.”
اسب جلویی گفت:”دیگه نمی خوام دور خودم بچرخم.از این سر گیجه خسته شدم.می خوام برم یه جای دور.جایی که برای خودم زندگی کنم. ” بیشتر بخوانید

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات ، سایتی هست برای داستان‌نویسان و دوست‌داران کتاب که تلاش دارد به‌صورت ویژه و با کمک فعالان ادبی ، نویسندگان ، مترجمان و حامیان خود ، جای خالی مطالبی را که نبودنشان در فضای مجازی احساس می‌شود پُر کند.

فهرست‌ مطالب - اینستاگرام - تلگرام

فراخوان چاپ مجموعه داستانک

با نوشتن یک داستان کوتاه کوتاه به روزهای تعطیل خود در ایام نوروز رنگ و معنایی دیگر ببخشید. بنویسید و داستانک ‌های خود را، برای انتشار به صورت کتاب، در اختیار ما بگذارید. سایت و کانال شهروند ادبیات در نظر دارد از میان آثار ارسالی، مجموعه‌ای را برای چاپ انتخاب نماید. داستانک ‌های رسیده، بعد از انتخاب و ارزیابی ابتدایی ، در یک هیئت چند نفره داوری و ارزیابی نهایی می‌شوند.

هیئت انتخاب:

ساسان شیبانی نژاد
مهدی گنجوی
مازیار ناصری

هیئت داوران:

بلقیس سلیمانی
عباس پژمان
علی خدایی
علی اکبر کرمانی نژاد
مهدی گنجوی

نویسندگانی که مایل‌اند آثارشان در این مجموعه چاپ شود، یک داستانک را تا پایان فروردین ماه، به ایمیل زیر ارسال کنند: بیشتر بخوانید

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات ، سایتی هست برای داستان‌نویسان و دوست‌داران کتاب که تلاش دارد به‌صورت ویژه و با کمک فعالان ادبی ، نویسندگان ، مترجمان و حامیان خود ، جای خالی مطالبی را که نبودنشان در فضای مجازی احساس می‌شود پُر کند.

فهرست‌ مطالب - اینستاگرام - تلگرام

خال گوشتی | مهدی گنجوی

هر روز اعضای بدنش را به دنبال جا به جایی یا افتادگی یا فرو رفتگی نوظهور چک می کرد. می گفت: انسان پیروزی وسواس است بر شادی. یک بار به من گفت: بدن ما شبیه یک ساختمان قد می کشد ولی شبیه یک چمدان پیر می شود. همیشه عادت به حرف های قلمبه سلمبه داشت. یک جور ورزش ذهنی. می گفت عاقبت روزهایی که از مدرسه به اداره ی مادرش می رفت و سرگرمی اش بیشتر بخوانید

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات ، سایتی هست برای داستان‌نویسان و دوست‌داران کتاب که تلاش دارد به‌صورت ویژه و با کمک فعالان ادبی ، نویسندگان ، مترجمان و حامیان خود ، جای خالی مطالبی را که نبودنشان در فضای مجازی احساس می‌شود پُر کند.

فهرست‌ مطالب - اینستاگرام - تلگرام

محدود | مهدی گنجوی

تو یک نویسنده هستی. البته با مخاطبان محدود. هر وقت دوست داشتیم خودت را به ما نشان می دهی. به میزانی که بخواهیم. یک زن فرستادیم از تو حرف بکشد. زن را بر گرداندیم. در دفتر خود برای ما نقاشی های آب رنگ می کشد. تو را ما زیر نظر داریم. از هر کلمه ات داری یک پیام مخفی علیه ما صادر می کنی. قرار نبود با کلمات جمله بسازی. قرار بود با جملات بیشتر بخوانید

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات ، سایتی هست برای داستان‌نویسان و دوست‌داران کتاب که تلاش دارد به‌صورت ویژه و با کمک فعالان ادبی ، نویسندگان ، مترجمان و حامیان خود ، جای خالی مطالبی را که نبودنشان در فضای مجازی احساس می‌شود پُر کند.

فهرست‌ مطالب - اینستاگرام - تلگرام

شرح حال | مهدی گنجوی

یک روز صبح در خانه را باز کردم و دیدم که ردیف دستشویی ها جلوی خانه ها مستقر شده است. از دستشویی اول پرسیدم داستان از چه قرار است؟ از آن قماش نبود که جوابی بدهد. از دستشویی دوم پرسیدم. سری تکان داد یعنی برو رد کار خودت. از دستشویی سوم دیگر خودم فهمیدم که این جا کسی جواب بده نیست. برگشتم خانه و دیدم همسرم دارد از دستشویی جدید روی مبل استقبال می کند.
یک روز صبح درٍ خانه را باز کردم دیدم که یک گلدان چینی با یک گل تویش دم در خانه است. گلدان و گل را داخل آوردم و به همسرم نگاه کردم. او هم متعجب به من نگاه کرد. باران را آورده بودند داخل. می خواستند آن را روی سقف آویزان کنند. من به همسرم نگاه می کردم که از این کار راضی نیستم. همسرم شانه ای بالا می داد.

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات ، سایتی هست برای داستان‌نویسان و دوست‌داران کتاب که تلاش دارد به‌صورت ویژه و با کمک فعالان ادبی ، نویسندگان ، مترجمان و حامیان خود ، جای خالی مطالبی را که نبودنشان در فضای مجازی احساس می‌شود پُر کند.

فهرست‌ مطالب - اینستاگرام - تلگرام

نامیرا | سایان ابراهیمی

کسی نگران مردن او در جنگ نبود. همه ایمان داشتند که زنده بر می گردد. جوانک دو متر و ده سانتی متری یک خوش شانس واقعی بود. او مرگ را مثل هُرم گرم نفس توی یک صبح سرد زمستان از دهانش بیرون میداد و به آن می خندید. سالی که سیل آمد. آب همراه درخت ها و گاوها و خرت پرت های دیگر پسرک را هم با خودش برد. کسی فکر نمی کرد که او هرگز از دل آن دریای خشمگین طوفانی جان سالم بدر ببرد. اما آدمک گل آلودی که صبح روز بعد در آشپزخانه در حال بلعیدن نان و مربای تمشک کپک زده ی داخل کمد بود، همه را شگفت زده کرد و همه اذعان داشتند که پسرکِ با جُربزه و شجاعی ست. بزرگتر که شد آذرخشِ بلندی وسط مرغزار مثل مترسکی بی جان رقصاندش . پیرمردی صاعقه را روی سر پسرک دیده بود و با خودش گفته بود خدا به مادرت صبر بدهد که جوان رعنایی مثل تو را از دست داد. اما وقتی پسر را دید که به سمتش می آید. زیر لب زمزمه کرد: خداروشکر،خداروشکر. بعد از آن، همه دیگر مطمئن بودند که جوان نظر کرده ی خداوند است و دست هایی پنهانی از او مراقبت می کنند. دهان به دهان قصه جوانک نامیرا بین قصبه و شهرها چرخید و به گوش همه رسید. بیشتر بخوانید

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات ، سایتی هست برای داستان‌نویسان و دوست‌داران کتاب که تلاش دارد به‌صورت ویژه و با کمک فعالان ادبی ، نویسندگان ، مترجمان و حامیان خود ، جای خالی مطالبی را که نبودنشان در فضای مجازی احساس می‌شود پُر کند.

فهرست‌ مطالب - اینستاگرام - تلگرام

داستان‌ها | ناتاشا گرکی

داستان ۱، “فروپاشی” : جدا شدم.

داستان ۲، “حافظه”: به خاطر آوردم.
داستان ۳، “بازگشت”: برگشتم.
و نمونه‌هایی از این دست.
داستان‌ها کوتاه اما روشن هستند. تجزیه و تحلیلی لازم ندارند. جمله‌ی پایانی در اولین جمله نهفته است. در وقت صرفه‌جویی می‌کنند. باقی‌اش، تمام کاغذهایی که میان دو جمله‌ی اول و آخر هستند، برای چه کسی مهم است؟ همه می‌توانند یکی از آن‌ها را پیدا کنند. قصه‌ها، فهرست‌ها، ملاحظات. سال‌ها قبل آن را خوانده‌اند.
و این موضوع که داشتم جدا می‌شدم، که به خاطر آوردم، که در راه برگشت بودم، چه کسی قبلا تمامش را نشنیده است؟! فقط یک عنوان کافی ست: یک مخفف، یک نام، هر چرند قدیمی‌ کافی ست، بعد یک دفعه تمام آن [نوشته] برمی‌گردد. بیشتر بخوانید

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات ، سایتی هست برای داستان‌نویسان و دوست‌داران کتاب که تلاش دارد به‌صورت ویژه و با کمک فعالان ادبی ، نویسندگان ، مترجمان و حامیان خود ، جای خالی مطالبی را که نبودنشان در فضای مجازی احساس می‌شود پُر کند.

فهرست‌ مطالب - اینستاگرام - تلگرام

برلینگتون شمالی، به سمت جنوب | بروس هلند راجرز

نام او کریستین بود.مرد نمی دانست چگونه با او سخن بگوید بنابراین برایش شعری نوشت که در آن او را با برلینگتون شمالی به سمت جنوب،خارج از قلعه کالینز مقایسه کرد. به او درباره چگونگی ایستادنش روی ریل ها طبق عادت همیشگی اش در نور خیره کننده ی چراغ جلویی ماشین ها گفت. دوست داشت به کناری رفته و روی لبه خطوط عرضی بایستد تا بتواند صدای غرش رعد را در استخوانهایش حس کند. بین لرزش خاکسترها و احساس لذتش، موتور او را تقریبا به زانو درخواهد آورد. لرزش موتور دیزل در دل و روده اش تا وقتی که تنها صدای موجود باشد، ضعیف می شود-و سپس ماشین ها- بعضی از آنها که در قسمت فنر خود صدای جیغ می دهند-صدای تلق تولوق خواهند داد. یک ماشین را برخواهد گزید و هنگام یورتمه روی نردبان تاب خواهد خورد. هوای شب را لابلای موهایش حس خواهد کرد، و ماشین هایی که خیلی به او نزدیک هستند موسیقی فوق العاده ای خواهند داشت. اگر فقط نزدیک ریل می ایستاد نمی توانست هرگز گذر آنها را حس کند. بیشتر بخوانید

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات ، سایتی هست برای داستان‌نویسان و دوست‌داران کتاب که تلاش دارد به‌صورت ویژه و با کمک فعالان ادبی ، نویسندگان ، مترجمان و حامیان خود ، جای خالی مطالبی را که نبودنشان در فضای مجازی احساس می‌شود پُر کند.

فهرست‌ مطالب - اینستاگرام - تلگرام

بت سازی |شرمن الکسی

مری ساعت‌ها صبر کرده بود. اشکالی نداشت. او هندی بود و همه‌ی چیزهای هندی _ گردهمایی‌ها، مراسم ترحیم، و عروسی‌ها_ احتیاج به صبوری داشتند. این آزمونِ آوازخوانی ولی از نوع هندی نبود، اما وقتی نام مری را صدا زدند او آماده بود.

مرد بریتانیایی پرسید:
_می‌خواهید چه بخوانید؟
_پَستی کلاین
_می‌شنویم.
مری فقط مصرع اول را خوانده بود که مرد آوازش را قطع کرد.
گفت:
_خواننده‌ی افتضاحی هستید. دیگر هرگز نخوانید.
مری می‌دانست که این لحظه از تلویزیون ملی پخش خواهد شد. از قبل رضایت داده بود که هر تحقیری را بپذیرد.
_اما دوستانم، معلم‌های آوازم، مادرم، همه آن‌ها می‌گویند من عالی هستم. بیشتر بخوانید

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات ، سایتی هست برای داستان‌نویسان و دوست‌داران کتاب که تلاش دارد به‌صورت ویژه و با کمک فعالان ادبی ، نویسندگان ، مترجمان و حامیان خود ، جای خالی مطالبی را که نبودنشان در فضای مجازی احساس می‌شود پُر کند.

فهرست‌ مطالب - اینستاگرام - تلگرام

هدیه ی تولد در جریان سفری عاشقانه | گای پرستن

سال ها زیر نظر سیناترا موسیقی تحصیل کردم، گیتار را ازکِلَپتُن آموختم، و در باب مفهوم عشق با خود شکسپیر به تعمق پرداختم.تصنیفی نوشتم که باد را خاموش ساخت و ماه را سرخگون، و زیر نور هزاران ستاره برای دوست دخترم آوازی عاشقانه سردادم.
او گفت: “زیبا بود”،
“اما خبری از هدایای به دردبخور نیست؟

مترجم: مازیار ناصری 

مازیار ناصری

مازیار ناصری

مازیار ناصری هستم ، نویسنده و مترجم فعال در حوزه ی ادبیات داستانی و شعر

فهرست‌ مطالب - اینستاگرام - تلگرام

چشم به راه | بهرام محمدی

آمده بودم گورستان به مرده ی دوستم سری بزنم.سنگی که شناسنامه ی مرده هاست ، چون دری کوچک روی گورش بسته مانده بود.ناگهان در باز شد.ازته گور برایم دست تکان داد.با چشم های رباینده اش دلم را گرفت که نلرزد، که همان دوست دیرینم است.به مهربانی کشیدم تو.گفت تا قهوه را بجوشانم، فنجان ها را بچینم، تک پایی می رود پیش زن و فرزندش و زود بر می گردد.گرچه رنگ و روها را از یاد برده ام و دیگر نمی دانم دوستم چه ریختی ست، اما هنوز امیدوارم برگردد.به هرکه می گویم لبخند می زند ؛ که من هم تامدتی چون تو خیال می کردم اما سرانجام پی بردم که مرده ام.

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات ، سایتی هست برای داستان‌نویسان و دوست‌داران کتاب که تلاش دارد به‌صورت ویژه و با کمک فعالان ادبی ، نویسندگان ، مترجمان و حامیان خود ، جای خالی مطالبی را که نبودنشان در فضای مجازی احساس می‌شود پُر کند.

فهرست‌ مطالب - اینستاگرام - تلگرام

نامه ی کودک فقیر به بابانوئل، پس از کریسمس | باب تربر

آقای عزیز

مسئله اینجاس.رفتارم خوب بود. همه ی طول سال. یادداشت هاتو چک کن.لیست رو به دقت بررسی کن. برای بار سوم هم که شده بررسیش کن.حواسم به رفتارام بود. دائماً مؤدب بودم، حتی وقتی که سرحال نبودم. حتی یه بار هم کثیف و زننده نبودم.
اما آخرش چی شد؟
هیچ حواست بود؟

برگردان: مازیار ناصری 

مازیار ناصری

مازیار ناصری

مازیار ناصری هستم ، نویسنده و مترجم فعال در حوزه ی ادبیات داستانی و شعر

فهرست‌ مطالب - اینستاگرام - تلگرام

روز و شب | گرچن ایورس

خندان زیر نور درخشان آفتاب، دستانم آرام گرفته اند، قلمم یارای نوشتن ندارد.شب اما فرا می رسد ، جوهر سیاه از روزگار گذشته ام سرازیر می شود و صفحات را یک به یک از ریخت می اندازد.گذشته ام به بیرون چنگ می زند، وقیح و خام، به شکلی عبث در حال نوشتن از فردی که در گذشته بودم.سپس روز طلوع می کند و سرم دگربار آرام می گیرد.

مترجم: مازیار ناصری

مازیار ناصری

مازیار ناصری

مازیار ناصری هستم ، نویسنده و مترجم فعال در حوزه ی ادبیات داستانی و شعر

فهرست‌ مطالب - اینستاگرام - تلگرام

خدای مگس ها | مارک دنوی

مگس ها خدایشان را تصور می کردند. او هم یک مگس بود. خدای مگس ها یک مگس بود، حالا سبز ، سیاه و طلایی، صورتی، سفید، بنفش، یک مگس شکست ناپذیر، یک مگس غول آسا، یک مگس وحشتناک، یک مگس بخشنده، یک مگس انتقام جو، یک مگس عادل، یک مگس جوان، ولی همیشه یک مگس بود. بعضی ها به تصورشان بال و پر می دادند و او را به اندازه ی یک گاومیش در نظر می گرفتند، آنهای دیگر او را چنان کوچک تصور می کردند که قابل مشاهده نبود. در بعضی دین ها او بال نداشت (ادعایشان این بود که پرواز می کند اما به بال احتیاجی ندارد) اما در دین های دیگر بال های بی شماری داشت. بیشتر بخوانید

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات ، سایتی هست برای داستان‌نویسان و دوست‌داران کتاب که تلاش دارد به‌صورت ویژه و با کمک فعالان ادبی ، نویسندگان ، مترجمان و حامیان خود ، جای خالی مطالبی را که نبودنشان در فضای مجازی احساس می‌شود پُر کند.

فهرست‌ مطالب - اینستاگرام - تلگرام

جوراب ساق بلند زنانه | تیم اوبراین

هنری دابین مردی خوب و سربازی با وقاربود.اما مهارت خاص و متمایزی درزمینه ی به خصوصی،نداشت.همیشه پشت سرش طعن و کنایه های متعددی بود.از جهات زیادی او شبیه آمریکا بود, گنده و قوی هیکل, درعین حال مملو از نیت ها و اهداف مثبت, با آن شکم قلمبه ی لرزان ، قدم هایی کند اما همیشه به مراه گام هایی رو به سوی جلو.هرگاه به حضور او احتیاج بود،فورا، در دسترس بود.او فردی بسیار معتقد به تقوا و پرهیزگاری،خلوص و روراستی؛درعین حال؛سختکوش بود. بیشتر بخوانید

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات ، سایتی هست برای داستان‌نویسان و دوست‌داران کتاب که تلاش دارد به‌صورت ویژه و با کمک فعالان ادبی ، نویسندگان ، مترجمان و حامیان خود ، جای خالی مطالبی را که نبودنشان در فضای مجازی احساس می‌شود پُر کند.

فهرست‌ مطالب - اینستاگرام - تلگرام

نگاهی از گوشه چشم | لوئیزا ولنزوئلا

عین حقیقته، دستشو رو باسنم گذاشت و وقتی اتوبوس از جلوی کلیسا می گذشت نزدیک بود یه جیغ وحشتناک بکشم و اون با دستاش رو سینه اش صلیب کشید. به خودم گفتم در کل آدم جذابیه. شاید از رو عمد این کارو نکرده بود یا شایدم دست راستش خبر نداشت دست چپش چه غلطی می کنه. خواستم به عقب اتوبوس برم ، اینکه دنبال چیزی باشی یه چیزه و اینکه بذاری بهت چنگال بزنن یه چیز دیگه، ولی مسافرای بیشتری سوار شده بودن و راه دیگه ای برام نبود. وول که می خوردم تا از دستش فرار کنم باعث می شد بتونه منو بهتر بگیره و حتی منو بغل کنه. عصبی بودم و بالاخره خودمو بیرون کشیدم. اونم به خودش تکونی داد. از جلوی کلیسای دیگه ای هم گذشتیم ولی اون متوجه نشد و وقتی دستشو سمت صورتش برد این کار برا پاک کردن عرق پیشونیش بود. از گوشه چشمم طوری نگاه کردم که انگار اتفاقی نیفتاده بود یا حداقلش این که طوری نباشه که فکر کنه من خوشم اومده. حتی یه قدم دور شدن هم ممکن نبود و اون شروع کرد به تکون دادن من. تصمیم گرفتم بگیرمش و حتی سرمو رو پشتش بذارم. بیشتر بخوانید

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات ، سایتی هست برای داستان‌نویسان و دوست‌داران کتاب که تلاش دارد به‌صورت ویژه و با کمک فعالان ادبی ، نویسندگان ، مترجمان و حامیان خود ، جای خالی مطالبی را که نبودنشان در فضای مجازی احساس می‌شود پُر کند.

فهرست‌ مطالب - اینستاگرام - تلگرام

دختر پندرگاست | لکس ویلفورد

من و لین به طرف کلبه چوبی پدر لین که کنار دریاچه ناکوگداک قرار داشت رانندگی می کردیم و من که اولین بار بود می خواستم خویشاوندان لین را ملاقات کنم کمی مضطرب بودم.

لین گفت:
_آروم باش ، یه کم مشروب با پدر می زنی. شاید روز شنبه با هم رفتید ماهیگیری یا شکار اردک تا اینکه یک شنبه بشه و من جراتش رو پیدا کنم.
کمی مکث کرد و دوباره ادامه داد:
_اینکه بتونم از اون پیرمرد بیرون بکشم واقعا قصد داره به دخترش اجازه بده ازدواج کنه یا نه.بعدش که همه چی روشن شد،از اون جهنم می زنیم به چاک و می ریم به طرف دالاس.

وقتی آنجا رسیدیم برادر کوچک لین در حالیکه دستانش را در هوا تکان می داد به طرف ماشین دوید. یک جریب زمین آنطرف نهر کوچکی داشت نمایان می شد. زمین های پهناور خاک رس و لجنزارهایی که با شیارهای سرخ به هم متصل بودند. یک بلدوزر تلاش ناموفقی می کرد تا یکی از کاج ها را در زمین فرو کند.یک مرتبه برادر لین گفت: بیشتر بخوانید

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات ، سایتی هست برای داستان‌نویسان و دوست‌داران کتاب که تلاش دارد به‌صورت ویژه و با کمک فعالان ادبی ، نویسندگان ، مترجمان و حامیان خود ، جای خالی مطالبی را که نبودنشان در فضای مجازی احساس می‌شود پُر کند.

فهرست‌ مطالب - اینستاگرام - تلگرام

مجرا | مهدی گنجوی

زیبارویان دورتادورم را گرفته بودند. هواکش اتاق کار نمی‌کرد. از آن‌ها می‌خواستم کمی فاصله بگیرند تا هوای اتاق بازتر شود. از بیرون صدای ناله می‌آمد. ناله‌ای غمگین. احتمالاً گربه‌ای که عضوی‌اش به درد آمده بود. توی حیاط تک‌درخت خانهٔ ما زیر نور ماه جا خوش کرده بود. تکه نایلونی، که آن‌روز صبح وصلش کرده بودم، در باد می‌لرزید. صحنه‌ای بی‌ربط برای دیدن، وسط مهمانیِ عریانیِ دسته‌جمعی در زیر زمین خانه‌مان.از دور می‌دیدم که بدن بی‌نقصش به سمتم می‌آمد. هر قدم که پیش می‌آمد نگاهم حریص‌تر می‌شد. وقتی جلویم ایستاد، تقریباً دهانم از کار افتاده بود. با حرکتِ آرامِ سر مسیر اتاق را نشانم داد. موضوع برای هر دوی ما روشن بود. نگاهی به پایین تنهٔ من انداخت و پوزخندی زد. نگاهی به پایین تنهٔ دیگران کردم و پوزخندی زدم. همه مساوی بودیم با ابعادی مختلف. مثل ظرف‌های آزمایشگاه: تعبیه‌شده مخصوصِ اسیدهای مختلف.

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات ، سایتی هست برای داستان‌نویسان و دوست‌داران کتاب که تلاش دارد به‌صورت ویژه و با کمک فعالان ادبی ، نویسندگان ، مترجمان و حامیان خود ، جای خالی مطالبی را که نبودنشان در فضای مجازی احساس می‌شود پُر کند.

فهرست‌ مطالب - اینستاگرام - تلگرام

بلعیدن | مهدی گنجوی

آنچه که هجوم می‌آورد تا همه‌چیز را ببلعد، در عین حال همان چیزی‌ست که هجومش که نباشد هیچ چیز بلعیده نمی‌شود. درست مثل لولهٔ چاهی که گرفته باشد و همسرت بگوید: «بازش کن!» جوری بگوید که انگار دارد در مورد استعاره‌ای قدرتمند دربارهٔ رابطه‌تان حرف می‌زند و رابطهٔ شما قدرتمندترین استعارهٔ خود را از بسته‌شدن درها می‌گیرد. همهٔ روابط استعاره‌هایشان را با درها می‌سازند.

در داستانی که برایتان تعریف نخواهم کرد، من پشت یکی از این درها خوابِ خودم را با صدای بلند تعریف می‌کنم، طوری که همسایه در می‌زند و می‌گوید: «من نه علاقه‌ای به خوابت دارم. نه به رقصت و نه به زیباترین سروِ شهرت.»

 

 

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات ، سایتی هست برای داستان‌نویسان و دوست‌داران کتاب که تلاش دارد به‌صورت ویژه و با کمک فعالان ادبی ، نویسندگان ، مترجمان و حامیان خود ، جای خالی مطالبی را که نبودنشان در فضای مجازی احساس می‌شود پُر کند.

فهرست‌ مطالب - اینستاگرام - تلگرام

بی خوابی | ویرجیلیو پینرا

مرد خیلی زود به بستر می رود اما نمی تواند بخوابد.مدام شانه به شانه می شود. ملافه ها را در دستانش می پیچد.سیگاری می گیراند. کمی مطالعه می کند. سپس دوباره چراغ را خاموش می کند. اما نمی تواند بخوابد. ساعت سه صبح بیدار می شود. با دوستش که در خانه ی مجاور ساکن است تماس می گیرد و اعتراف می کند که نمی تواند بخوابد. از او راهکار می خواهد. دوستش پیشنهاد می کند که کمی پیاده روی کند بلکه خسته شود_سپس فنجانی چای زیرفون بنوشد و چراغ را خاموش کند. همه ی این کارها را انجام می دهد اما باز هم خوابش نمی برد. دوباره بیدار می شود. این بار نزد دکتر می رود. دکتر طبق معمول چیزهای دلگرم کننده ای می گوید اما در پایان، او باز هم نمی تواند بخوابد. ساعت شش صبح، هفت تیری را پر کرده و گلوله ای در سر خود خالی می کند. مرد، مُرده است اما باز هم قادر به خوابیدن نیست.بی خوابی چیز خیلی سمجی است.

مترجم: مازیار ناصری 

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات ، سایتی هست برای داستان‌نویسان و دوست‌داران کتاب که تلاش دارد به‌صورت ویژه و با کمک فعالان ادبی ، نویسندگان ، مترجمان و حامیان خود ، جای خالی مطالبی را که نبودنشان در فضای مجازی احساس می‌شود پُر کند.

فهرست‌ مطالب - اینستاگرام - تلگرام

باباننه ها | کلی چری

آوردیم بچه هایی، با چشمای آبی، با چشمای خرمایی. داریم می ریم دار و دسته ی مزقون چیارو نگاه کنیم. بلند قدم ورمیداره زن جوون. با عصاش شده پرکشون. مثه رعد، برق میزنه عصاش تو آسمون. میکی مرغابی رو باش! دونالد موشه رو باش! سوار کدو قلقله زن شده سفید برفی. تند برو. تند برو. داره می تازه که عروس شازده بشه سفید برفی. شازده ای که بده بهش بچه هایی با چشمای آبی، با چشمای خرمایی. درست مثل بچه های خودمون که از دست دادیمشون. تو شلوغی ساز مزقون چیا کردیم گمشون!

کوشن بچه هامون؟ کوشن بچه هامون؟ ما همه جا رو گشتیم دنبالشون، وحشت زده، هرکسی کمک می کرد و داد میزد:
_پیدا کنید بچه هارو!
وقتی یه دفعه دیدیمشون، تعجبی نداشت که چرا نکرده کسی پیداشون. سه وجب رفته بود رو قدشون. سبز شده بود ریششون. شکفته بود سینشون. عوض پشمک حاج عبدالله، حالا دست گرفته بودن واکمن و گوشی موتورالله! بیشتر بخوانید

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات ، سایتی هست برای داستان‌نویسان و دوست‌داران کتاب که تلاش دارد به‌صورت ویژه و با کمک فعالان ادبی ، نویسندگان ، مترجمان و حامیان خود ، جای خالی مطالبی را که نبودنشان در فضای مجازی احساس می‌شود پُر کند.

فهرست‌ مطالب - اینستاگرام - تلگرام

مرد کتاب به دوش | لین دین

بدیهی است مردی که همیشه با خود کتاب به همراه دارد،اگر نه کاملاً اما به میزان مشخصی در تمامی جوامع، چه مبتدی و چه پیشرفته مورد احترام دیگران واقع می شود.
پیربویی,دوچرخه ساز بی سواد اهل روستای فَت دَت,واقع در اعماق دلتای مِکانگ، هرکجا که می رفت با خود کتابی به همراه داشت.اما بعد از مدتی تأثیر اعجاب انگیز این مسئله به سرعت آشکار شد.به طور ی که گداها و فاحشه ها دیگر میلی به نزدیک شدن به او نداشتند و دربرابر او حاضر نمی شدند.
پیر بویی،در ابتدا تنها یک کتاب باخود حمل می کرد,اما بعد ازمدتی دریافت که با حمل کتاب های بیشتر حتی می تواند بیش از پیش تاثیرگذار باشد.از این قرار اوشروع به حمل سه کتاب به شکل همزمان کرد. در روزهایی که جشنی برگزار می شد ، وقتی خیابان حسابی شلوغ می شد، یک دوجین(دوازده)کتاب به همراه داشت.
این مهم نبود که آن ها چه کتاب هایی بودند: اینکه چطور بر دوستان پیروز شوی و بر مردم تأثیر بگذاریم,ما و بدن هایمان، زیر آفتاب توسکان و…
فقط باید کتاب می بودند.

بیشتر بخوانید

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات ، سایتی هست برای داستان‌نویسان و دوست‌داران کتاب که تلاش دارد به‌صورت ویژه و با کمک فعالان ادبی ، نویسندگان ، مترجمان و حامیان خود ، جای خالی مطالبی را که نبودنشان در فضای مجازی احساس می‌شود پُر کند.

فهرست‌ مطالب - اینستاگرام - تلگرام

داستان آتش.آب | اویتال گاد سیکمن

پسر هواپیمایی را بالای نرده های ساختمان پرواز می دهد.دختر جیغ می کشد که موهایش را نخواهد شست. پسر دینامیتی را برایش در اتاق نشیمن پرتاب می کند.دختر به دنبال بخاری برقی می گردد.مادر ظرف هارا می شوید.پدر سگ را برای پیاده روی بیرون می برد. پسر نصف دیوار را طی می کند.دختر میگوید:

_خواهد مُرد چون آن روز برای حمام کردن خیلی سرد است.
پسر درحالیکه از نرده ها به پایین می خزد،اسکیتی در دست هایش دارد.دختر بخاری برقی را به حمام می برد.پسر پتو هارا روی هم جمع می کند تا سنگری بسازد.مادر ظرف ها را می شوید.پدر سگ را برای پیاده روی بیرون می برد.پسر به در باز حمام ضربه ای می زند. دختر جیغ می کشد که سردش است.پسر اسکیت را به حمام می فرستد.دختر یک پتو را به سختی به داخل می کشد.پسر به آیینه حمام نگاه می کند.دختر لخت است.پسر بلند بلند می خندد.مادر ظرف هارا می شوید.پدر، سگ را برای پیاده روی بیرون می برد.دختر جیغ می کشد که به پسر نشان خواهد داد(تلافی می کند) و می خواهد که پسر گورش را گم کند.پسر به سمت اتاق برای جت و اسکیتش شیرجه می برد. دختر گریه می کند که او نباید نگاهش کند.پسر شیر آب را باز می کند تا هواپیما را در آبشار پرواز دهد.دختر انگشت وسطش را به پسر نشان می دهد (به نشانه ی توهین). پسر اسکیتش را به سمت دختر پرتاب می کند. دختر فریاد میزند: بیشتر بخوانید

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات ، سایتی هست برای داستان‌نویسان و دوست‌داران کتاب که تلاش دارد به‌صورت ویژه و با کمک فعالان ادبی ، نویسندگان ، مترجمان و حامیان خود ، جای خالی مطالبی را که نبودنشان در فضای مجازی احساس می‌شود پُر کند.

فهرست‌ مطالب - اینستاگرام - تلگرام

پایانی دیگر | دایان ویلیامز

این بار، داستانم پایانی دارد که می شود از آن صرف نظر کرد. واقعیت هم دارد! بعد از تعریف کردنِ آن می گویم: «می توانستی مذهبی یر مبنای این راه بیندازی، نمیتوانستی؟» داستان با فکر کردن من به یک سگ شروع می شود- سگی از نژاد دوبرمن، که از نظر من تمثیلی است از ظلم و ستم و هیچ دوست داشتنی نیست!این سگ، یک حیوان خانگی ست در محله ای مثل محله ی من؛ خانه هایی که حیاط پشتی دارند.این سگ عظیم الجثه زمانی که نباید بیرون باشد، بیرون است! هیچ وقت نباید باشد. وقتی نزد صاحبش بر می گردد خرگوش مرده ی کثیف در دهانش دارد. یکی از صاحبان سگ با تعجب فریاد می زند: «خرگوش همسایه!» و به این نتیجه می رسد: «این سگ آن را کشته ! » پیش خودشان می گویند: « به هر قیمتی که شده باید آبروی سگمان را حفظ کنیم! سگمان در خطر است!» صاحبان سگ با شامپو خرگوش مرده را می شویند و با سشواری آن را خشک می کنند. شب که می شود خرگوش را پنهانی بر می گردانند به حیاط همسایه و در قفسش می گذارند.فردای آن روز صاحبان سگ یک جیغ بلند از حیاط صاحبان خرگوش می شنوند. با خودشان می گویند، اوه! خرگوش مرده را کشف کرده اند! و با عجله می روند ببینند چه خبر است. بیشتر بخوانید

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات ، سایتی هست برای داستان‌نویسان و دوست‌داران کتاب که تلاش دارد به‌صورت ویژه و با کمک فعالان ادبی ، نویسندگان ، مترجمان و حامیان خود ، جای خالی مطالبی را که نبودنشان در فضای مجازی احساس می‌شود پُر کند.

فهرست‌ مطالب - اینستاگرام - تلگرام

کارخانه | مری دیلورس

من همیشه از کارخانه متنفر بودم.یک چهارچوب فولادی بدقیافه دارد ،مثل یک اسکلت.من اغلب آن را بدون آجرهای قرمزش تجسم می کردم.دقیقا مثل یک ظرف قلم زنی شده ی سیاه در مقابل آسمانی قرمز.البته،من هرگز چیزی درباره ی این به کسی نگفتم.مخصوصا اریک.آخر میددانید،او کارخانه را دوست دارد.او دوست دارد مثل تمام کارخانه های شهر تابلوی کارخانه اش را با چراغهای نئونی چشمک زن نصب کند.او یک بار یک رنگین کمان را در پمپ بنزینی در آنجا دید.من فکر می کنم او حاضر است همه چیزش را بفروشد تا یکی از آنها را بالای سقف کارخانه اش داشته باشد.او هر روز ،زود از خواب بیدار می شود.زیر دوش آواز می خواند و صبحانه اش را می خورد.همیشه قسمت تجارت روزنامه را می خواند و سپس آنرا مرتب به چهارقسمت تا میکند.روزهای او اینگونه اند.در چهار قسمت.قسمت اول صبح است که من اشاره کردم.سپس قسمتی از روز که در کارخانه است و به دوبخش صبح و بعدازظهر تقسیم می شود.
او با استفاده از تلفن به من می گوید چه زمانی وقت نهار است.فقط دوتا زنگ.این رمز اوست.سپس پنج دقیقه بعد پشت در است و می آید داخل.او هنگام نهار مطالعه می کند، معمولا کتاب های کلاسیک را،خیلی تحصیلات ندارد.در حقیقت به همین خاطر من با او ملاقات کردم.ما در یک کارخانه کار میکردیم،ده مایل خارج از شهر.در آن کفش و چکمه تولید می شد.من منشی رییس بودم و اریک در یکی از بخش ها کار می کرد.من همیشه آن روز اول را به یاد می آورم .او مضطرب بود و تلاش می کرد نشان ندهد،اما دستانش می لرزید.موهایش قهوه ای بود،چشمانش قهوه ای بود و تمام کارخانه قهوه ای بود.او تقریبا در پیش زمینه ی قهوه ای کفش های چرمی ناپدید شده بود.که آن وقت خیلی خنده دار بود. بیشتر بخوانید

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات ، سایتی هست برای داستان‌نویسان و دوست‌داران کتاب که تلاش دارد به‌صورت ویژه و با کمک فعالان ادبی ، نویسندگان ، مترجمان و حامیان خود ، جای خالی مطالبی را که نبودنشان در فضای مجازی احساس می‌شود پُر کند.

فهرست‌ مطالب - اینستاگرام - تلگرام

انگشت ها | گری گیلدنز

وقتی که رونالد ، پسر آقای لیسی ، از جنگ برگشت ، تیشرتی نو و شلوار جین جدیدی پوشید و کلاه بیسبال قدیمیِ مدرسه اش را پیدا کرد و به سر گذاشت و تا پیشانی اش پایین کشید. بعد، از خانه بیرون رفت و شروع کرد به تمرین توپ انداختن در سبد بسکتبال. دو هفته ای بسکتبال تمرین کرد. روزی آقای لیسی به او گفت : ” از پولایی که پس انداز کردی چه خبر؟ میخوای با اونا چیکار کنی ؟” رونالد مدتی دیگر هم مشغول بسکتبال شد، بعد به مرکز شهر رفت و یک هادسن هورنت قدیمی خرید. پنج روز در شهر با هادسن این طرف و آن طرف می رفت و فقط وقتی تشنه می شد ،برای خوردن یک نوشیدنی توقف می کرد.روز ششم وقتی که یکی از تایرهای ماشین پنچر شد ، در آن را قفل کرد و برای ماشینی دست تکان داد و سوار شد و رفت. روز بعد، از موزه آتکینز شهر کانزانس دوازده کارت پستال که عکس مجسمه نیم تنه هادسن و کار بنجامین فرانکلین بود خرید، چون با آن سر تاس و موهای پشت سرش که تا شانه هایش می رسیدند مثل عجیب ترین اردکی بود که تا حالا دیده بود. انگار فرانکلین هم از چیزی ناراحت بوده است. بعد با اتوبوسی به نیویورک رفت. سفر چندان جالبی نبود و شاید حدود ۳۰۰ مایل مرد کناریش داشت سعی می کرد که برایش توضیح دهد که چگونه پروستاتش را از دست داده است. رونالد در نیویورک اتاقی نزدیک به استودیوم یانکی گرفت. بیشتر بخوانید

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات ، سایتی هست برای داستان‌نویسان و دوست‌داران کتاب که تلاش دارد به‌صورت ویژه و با کمک فعالان ادبی ، نویسندگان ، مترجمان و حامیان خود ، جای خالی مطالبی را که نبودنشان در فضای مجازی احساس می‌شود پُر کند.

فهرست‌ مطالب - اینستاگرام - تلگرام

گناه یک شرح حال نویس | پاواتو پاولیسیس

روزی روزگاری در زمان حکومت رعب و وحشت ، دستگیری های گروهی به امری عادی تبدیل شد. اغلب آنها در شب اتفاق می افتادند .

گروهی مرد سرپوشیده به در خانه ای ضربه می زدند و مهمان خواب آلود را وادار به پوشیدن لباس می کردند، و بعد او را به یکی از چندین زندان کوچک که مثل قارچ در گوشه کنار شهر روییده بود می برددند. گاهی پلیس همه اعضای یک خانواده ، از جمله بچه ها و مادربزرگ هایی که در کنار اجاق خوابیده بودند را هم دستگیر می کردند.

جمعیت شهر داشت آب می رفت، تمام طول شب می شد صدای پاترول های نظامی را شنید که مردم را از خانه های بسیار زیادی در خیابان ها بیرون می بردند. عده ای شب ها ، لباس پوشیده و با تعدادی بقچه در زیر سر در انتظار دستگیری می خوابیدند ، انگار که بخواهند به سفر بروند.مردم از تعداد بسیار سلول در زندان ها متحیر بودند ، ولی بعد هر خانه یکی پس از دیگری تبدیل به زندان شد و مردم در خانه ی دیگری انگار که در حبس باشند پژمرده می شدند. بیشتر بخوانید

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات ، سایتی هست برای داستان‌نویسان و دوست‌داران کتاب که تلاش دارد به‌صورت ویژه و با کمک فعالان ادبی ، نویسندگان ، مترجمان و حامیان خود ، جای خالی مطالبی را که نبودنشان در فضای مجازی احساس می‌شود پُر کند.

فهرست‌ مطالب - اینستاگرام - تلگرام

دنباله آپالاچی | بروس ایسون

 

امروز خانم داره میگه آرزو داره دنباله آپالاچی رو پیاده طی کنه، از مین تا جورجیا. می پرسم:

_ چقدر راهه؟
_یه دو هزار مایلی میشه.
_نه، منظورت دویست مایله دیگه؟ نه؟
_دو هزار، دو هزار مایل٬ در مورد کسایی که راه رو رفتن خوندم. فوق العادست.
بهش میگم:
_خوب اشتباهت همین جاست، درباره کسایی باید می خوندی که تا آخرش نرفتن، این مهمتره. شاید اگه بدونی چرا منصرف شدن تو هم نری!
با نگاهی مصمم جواب می ده:
_برام مهم نیست، من تصمیمم روگرفتم.
_گوش کن!
می خوام چیزی بگم که بی خیال این سفر بشه:
_یکم فکر کن، فکر کردی چقدر طول میکشه؟ چقدر طول میکشه دو هزار مایل رو پیاده بری؟

جستی می زنم تا قلم و کاغذ بیارم، با نگاهش مثل گربه ای که میخاد حمله کنه دنبالم می کنه. همینطور که دارم اعداد رو با فشار روی کاغذ می نویسم میگم : بیشتر بخوانید

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات ، سایتی هست برای داستان‌نویسان و دوست‌داران کتاب که تلاش دارد به‌صورت ویژه و با کمک فعالان ادبی ، نویسندگان ، مترجمان و حامیان خود ، جای خالی مطالبی را که نبودنشان در فضای مجازی احساس می‌شود پُر کند.

فهرست‌ مطالب - اینستاگرام - تلگرام

حساب کتاب ها | گرگوری بِرنهام

تعداد یخچال هایی که تا حالا داشته ام : ۱۸. تعداد تخم مرغ های فاسدی که تا حالا دور ریخته ام : ۱. تعداد انگشترهایی که تا حالا داشته ام: ۳. تعداد شکستگی استخوان: ۰ .تعداد مدال های جنگی : ۰ .تعداد دفعات خیانت به همسر:۲ . تعداد توپ های گلفی که در زمین های بزرگ به سوراخ انداخته ام : ۰ ، در زمینهای کوچک: ۳ . تعداد دفعاتی که حرکت شنا رفته ام : حداکثر ۲۵ . سایز کمر: ۳۲ . تعداد موهای خاکستری: ۴ . تعداد بچه : ۴. چند دست لباس: کاری: ۲ دست ، شنا : ۲۲ . تعداد سیگارهای کشیده : ۸۳ . تعداد دفعاتی که به یک سگ لگد زده ام: ۶ . تعداد دفعاتی که در حین عمل غافلگیر شده ام، حالا هر کاری: ۶۴. تعداد کارت پستال هایی که فرستاده ام: ۸۳ . تعداد کارت پستال هایی که گرفته ام: ۴۱۶ . تعداد گل عنکبوت هایی که از آنها مراقبت کرده ام و از بین رفته اند: ۳۴ . تعداد قرارهای جدید : ۲. تعداد زدن حرکت پروانه : ۹۸۲۳۱۶ . تعداد سر دردها : ۱۸۴ . تعداد دفعاتی که بوسیده ام : ۲۱۶۰۲ . دفعاتی که من را بوسیده اند: ۲۰۰۴۱ . تعداد کمربندها : ۲۱ . تعداد دفعاتی که دمار از روزگارم درآمده است: خیلی بدجور : ۶ ، زیاد بد نبوده : ۱۵۰۰. تعداد دفعاتی که زیر لب برای پدر و مادرم قسم خوردم : ۸۳۳ . تعداد دفعاتی که در اردوگاه کلیسا بوده ام : ۱ . تعداد خانه هایی که مالکشان بوده ام : ۰ . بیشتر بخوانید

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات ، سایتی هست برای داستان‌نویسان و دوست‌داران کتاب که تلاش دارد به‌صورت ویژه و با کمک فعالان ادبی ، نویسندگان ، مترجمان و حامیان خود ، جای خالی مطالبی را که نبودنشان در فضای مجازی احساس می‌شود پُر کند.

فهرست‌ مطالب - اینستاگرام - تلگرام

عکس فوری: هارلی کدارس؛ ۱۹۴۸ | پاول لیسیکی

در عکس مادرم دستش را به پیشانیش برده تا برای چشم های سبزرنگش سایه بان بسازد. دهانش صورتی است و موهایش به مانند خوشه گندم طلایی است. او زنی برنزه است، زیباترین زن ساحل است ولی این را هرگز نخواهد فهمید، فکر می کند که رانهایش زیادی پهن هستند و اندام کشیده اش را با یک ساریِ آبی پوشانده است. انگار هنوز هم دارد می شمارد که دوربین فلش بزند.
بازوهای پدرم دور شانه های اوست. پدرم عضلانی است و شکمی صاف و تخت دارد. او درست به روبرو نگاه می کند. وانمود می کند که با مادرم است اما او در فلوریدا بود و در حال توسعه شهرها با شن ریزی کردن جنگل های دریایی. او فقط خودش را در حال ساختن می بیند، ساختن و ساختن. پدرم سالم خواهد ماند و خوش شانس، و سالها بعد که رفقای نظامی اش بدنهایشان شل و زنانه شود او مزد این همه کار را خواهد گرفت. مردم نام او را به خاطر خواهند سپرد. بیشتر بخوانید

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات ، سایتی هست برای داستان‌نویسان و دوست‌داران کتاب که تلاش دارد به‌صورت ویژه و با کمک فعالان ادبی ، نویسندگان ، مترجمان و حامیان خود ، جای خالی مطالبی را که نبودنشان در فضای مجازی احساس می‌شود پُر کند.

فهرست‌ مطالب - اینستاگرام - تلگرام

دختر | جامائیکا کینسید

لباس های سفید را روز شنبه بشور و روی پشته سنگی پهنشان کن؛ لباس های رنگی را روز سه شنبه بشور و روی بند رخت بیانداز تا خشک بشوند؛ با سر لخت زیر آفتاب داغ راه نرو، خاگینه کدو تنبل را در روغن شیرین داغ سرخ کن؛ همین که لباس هایت را درآوردی آنها را بخیسان؛ وقتی پارچه کتانی می خری تا بلوز خوشگلی بدوزی مطمئن شو که زدگی ندارد چون اگر داشته باشد بعد از اینکه شستیش خوب نمی ماند ؛ ماهی دودی را شب قبل از پختنش بگذار که خیس بخورد؛ این درست است که تو در مدرسه روزهای یکشنبه آواز محلی می خواندی؟ همیشه غذایت را طوری بخور که حال کسی را بهم نزنی؛ روزهای یکشنبه سعی کن مثل یک خانم تمام عیار راه بروی نه مثل یک زن شلخته که کم کم داری به آن تبدیل می شوی؛ در مدرسه روزهای یکشنبه آواز محلی نخوان؛ نباید با پسرهای جاشو حرف بزنی، حتی ازشان مسیر هم نپرس؛ در خیابان میوه نخور، مگس ها دنبالت راه می افتند؛ [ولی من اصلا روزهای یکشنبه آواز محلی نمی خوانم و در مدرسه بیشتر بخوانید

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات ، سایتی هست برای داستان‌نویسان و دوست‌داران کتاب که تلاش دارد به‌صورت ویژه و با کمک فعالان ادبی ، نویسندگان ، مترجمان و حامیان خود ، جای خالی مطالبی را که نبودنشان در فضای مجازی احساس می‌شود پُر کند.

فهرست‌ مطالب - اینستاگرام - تلگرام

فرصت | مارک استرند

زنی زیبا،روی لبه ی پشت بام آپارتمانی بلند در مرکز شهر نیویورک،ایستاده بود.درحالی که هم زمان مردی به قصد آفتاب گرفتن،بر روی پشت بام آمده بود،زن را که در شرف پریدن بود،دید.مرد متعجب شد.زن یک قدم از لبه ی پشت بام،به عقب برداشت.مرد حدودا سی یا سی پنج ساله بود با موهایی بور.اندامی ظریف داشت و پاهایی لاغر و بالاتنه ای کشیده و باریک.مایوی مشکی ای که برتن داشت،زیرنور آفتاب،برق میزد.او چند قدمی بیشتر بازن فاصله نداشت.زن به او خیره شده بود.بادی وزید و موهای مشکی زن،روی صورتش ریخته شد.او موهایش را بادستانش کنار زد و جمع کرد.بلوز سفید و دامن آبی اش در مقابل باد،مواج شده بود،اما او اهمیتی نمی داد.مرد دید که او پابرهنه است درحالی که یک جفت کفش زنانه ی پاشنه بلند،جایی که مرد ایستاده بود, قرارداشت.زن از مقابل او می گذشت.باد دامنش را از روی ران هایش پس می زد.مرد تصور کرد ای کاش می توانست نیروی جاذبه ای داشته باشد تااورا به سمت خودش بکشاند.باد مداوم می وزید و درزیر دامن اش،پایین تنه ی گرد و کوچک زن را برجسته تر نمایان می کرد وخطوط لباس زیراش را آشکار می کرد.

بیشتر بخوانید

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات ، سایتی هست برای داستان‌نویسان و دوست‌داران کتاب که تلاش دارد به‌صورت ویژه و با کمک فعالان ادبی ، نویسندگان ، مترجمان و حامیان خود ، جای خالی مطالبی را که نبودنشان در فضای مجازی احساس می‌شود پُر کند.

فهرست‌ مطالب - اینستاگرام - تلگرام

داستایوفسکی مرده، نمی تواند از من شکایت کند | م. استنلی بوبین

مرد مست داستان خود را آغاز کرد.

((مستی فضیلت نیست، اما فقر، آقای عزیزم، فقر قطعا یک گناه است.))

در قصه او خود من هم این گناه را درک کردم.

((همسر من یک خانم است … و من خودم می دانم که زمانی که موهایم را می کشد ، این کار را از سر دلسوزی می کند … ما سه بچه کوچک داریم، و او برایشان صبح و شب کار می کند … اما ریه ای ضعیف دارد و نزدیک است سل بگیرد. می دانید من این را احساس می کنم. آه ، من این را احساس نمی کنم؟ هر چه بیشتر می نوشم بیشتر این را احساس می کنم.))

خودم را برای شرایط سخت آماده کردم. بیشتر بخوانید

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات ، سایتی هست برای داستان‌نویسان و دوست‌داران کتاب که تلاش دارد به‌صورت ویژه و با کمک فعالان ادبی ، نویسندگان ، مترجمان و حامیان خود ، جای خالی مطالبی را که نبودنشان در فضای مجازی احساس می‌شود پُر کند.

فهرست‌ مطالب - اینستاگرام - تلگرام

کسی که آنجا نشسته | جوانا اچ وُس

گوشت را دور ریختم. مرغ بدون استخوان، دنده ی خوک، برش های ژامبون و گوشتِ چرخ کرده ای که هر پوند از آن نود و هشت دلار بود. سبزیجات خیس خورده را در سطل آشغال ریختم: هویج، نخود فرنگی، کلم بروکلی، شاخه های کلم بروکسل. شیر را در سینک استیل خالی کردم. پنیر چدارِ رنده شده را دور ریختم. بستنی را که آب شده بود نیز دور ریختم. همه ی خرید سوپرمارکت که در یخچال بود باید دور ریخته می شد. صدای گوینده ی رادیو اشاره داشت که پس از گذر چند ساعت، میکروب بدون هیچ مقاومتی از طرف غذا بر روی آن رشد می کند. دور ریختن غذا منطقی و معقول بود.

در خانه ی پدری و دوران کودکی هرگز اجازه نداشتی غذا را دور بریزی. بی دلیل نبود. مادرم پوست و ضایعات مواد غذایی را برای استفاده به عنوان کود نگه می داشت. آنها را برای رشدِ بیشتر سبزیجات به باغچه باز می گرداند. اجازه داشتی گوشت یا سیب زمینی را نخورده رها کنی که در سوپ مجددا مورد استفاده قرار گیرد. اما تو هرگز اجازه نداشتی که غذایی را دور بریزی.
نان را دور ریختم. نان خیس شد. بیشتر بخوانید

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات ، سایتی هست برای داستان‌نویسان و دوست‌داران کتاب که تلاش دارد به‌صورت ویژه و با کمک فعالان ادبی ، نویسندگان ، مترجمان و حامیان خود ، جای خالی مطالبی را که نبودنشان در فضای مجازی احساس می‌شود پُر کند.

فهرست‌ مطالب - اینستاگرام - تلگرام

آب | فرد لیبرون

او موهایش را درکنار رودخانه نوازش می کند،من در آپارتمانمان مشغول کار کردنم. دستانش درپشت او حرکت می کنند.من سطل زباله را خالی میکنم و راه آب مسدود شده ی سینک ظرفشویی را باز می کنم.دوست دختر سابقش،همجنسگرا شده!کلیدها را از آپارتمانش برمی دارم, همان هایی که تمام طول تابستان به من داده بودکه به آنجا رفته و گل ها را آب بدهم.او خم شده و صورتش را می بوسد.من در امتداد آپارتمانش که فقط دو چهارراه آن طرف تر است, قدم می زنم.آنها پاهایشان را در رودخانه می اندازند.من در را مجدد قفل میکنم و به سمت خودم می چرخانم.اتاق بوی گند پا و زیرسیگاری نا گرفته را می دهد.در آشپزخانه،اجاق گازیست که آن را بدون فندک زدن, روشن می کنم.در امتداد پایانی رودخانه،گله ی غازی در حرکت هستند.آنها درحالی که دست دردست همدیگر دارند، از تماشایش لذت می برند.به زودی او آن را به آپارتمانش خواهد برد.به زودی دروغ های تازه و سیگارهای آتش زده و…مجددا آپارتمان را قفل می کنم و راهی خیابان می شوم.هوا بوی پاییزی دارد،بوی دود..درآسمان پرندگان رو به سوی جنوب در پروازند.خوب می دانم که چیزی بین ما نبود،هرصبح که نگاهش به من بیافتد،گویی این منم که نابودگر زندگی اش بودم!..

مترجم: مریم نوری زاد

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات ، سایتی هست برای داستان‌نویسان و دوست‌داران کتاب که تلاش دارد به‌صورت ویژه و با کمک فعالان ادبی ، نویسندگان ، مترجمان و حامیان خود ، جای خالی مطالبی را که نبودنشان در فضای مجازی احساس می‌شود پُر کند.

فهرست‌ مطالب - اینستاگرام - تلگرام

مصنوعی | روح‌الله باقری

همسایه‌ی واحد بالایی آمده بود چیزی می‌خواست. کله‌اش را دائم روی بدن غول پیکرش این‌ور و آن‌ور می‌چرخاند و نگران چیزی بود. گفتم: «اتفاقی افتاده؟» چشم‌های وق زده‌اش را به من دوخت و لبخند زد. چیزی را که خواسته بود به او دادم. می‌خواست از پله‌ها بالا برود، گفتم: «چرا با آسانسور تشریف نمی‌برید؟» مردد به نظر می‌رسید. برگشت به سمت آسانسور برود که پایش پیچ خورد و از پله‌ها پایین غلتید. پایین پله‌ها، توی پارکینگ به او رسیدم. گفت که چند هفته است که بیکار شده و پولی برایش نمانده است. گفت که زنش مریض است و همان طور بی حرکت افتاده گوشه‌ی خانه و این که دیگر نمی‌داند چه کار کند. بهش دلداری دادم و کمک کردم که دست‌ها و پاهایش را سر جای‌شان چفت کند و پیچ و مهره‌های گردنش را برایش سفت کردم. بچه‌ها که در حیاط بودند به سمت پارکینگ می‌دویدند؛ باران مصنوعی گرفته بود.

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات ، سایتی هست برای داستان‌نویسان و دوست‌داران کتاب که تلاش دارد به‌صورت ویژه و با کمک فعالان ادبی ، نویسندگان ، مترجمان و حامیان خود ، جای خالی مطالبی را که نبودنشان در فضای مجازی احساس می‌شود پُر کند.

فهرست‌ مطالب - اینستاگرام - تلگرام

اشعار عاشقانه | لان اتو

مرد برای زن یک شعر عاشقانه مخصوص ولنتاین نوشته است. شعر بسیار زیبایی است؛ منتقل کننده و حاوی احساسی ناب و پرشور است، یکجور احساس که او به سختی می توانست خودش را مستعد آن بداند. محبتی که شبیه به احساس یک انسان والاتر است. در عین حال تصویرساختن از خیال کار دشواریست، همچون الماس شفافی که شکل پیچیده اش به چشم نمی آید.شعر را بارها با صدای بلند برای خود می خواند. نمی تواند باور کند، خیلی خوب است. این بهترین شعریست که تاکنون نوشته است. او امشب این شعر را برای زن خواهد فرستاد. زن آن را به محض دریافت خواهد گشود، یعنی زمانی که با هوشیاری برنامه ریزی شده است، روز ولنتاین. زن از زیبایی و شور درون آن مبهوت و غافلگیر خواهد شد، این نامه را کنار دیگر نامه های مرد قرار داده ، او را بخاطرش دوست می دارد همانطور که بخاطر دیگر نامه هایش. از آنجا که زنی درونگراست آن را به کسی نشان نخواهد داد، یکی از ویژگی هایی که مرد در او دوست می دارد . بعد از فرستادن شعر برای زن، شعری که با قلم گیرای خود نوشته است، یک نسخه از آن را برای پوشه های خود تایپ می کند. بیشتر بخوانید

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات ، سایتی هست برای داستان‌نویسان و دوست‌داران کتاب که تلاش دارد به‌صورت ویژه و با کمک فعالان ادبی ، نویسندگان ، مترجمان و حامیان خود ، جای خالی مطالبی را که نبودنشان در فضای مجازی احساس می‌شود پُر کند.

فهرست‌ مطالب - اینستاگرام - تلگرام

آقای مامزفورد | لری فرنچ

شلوار بندیِ فراش، هیچوقت آدم نکشته بود.وقتی پسربچه بود خرگوش پرورش می داد. هر از گاهی هم یکی شون رو برای شام می کشت.با یه فشار سریع به پشت گردن کارو تموم می کرد. اون آدم باهوشی نبود از گناه یا سوالات فلسفی راجع به کاری که می خواست بکنه هم رنج نمی برد.بیست و هفت سال پیش به عنوان یه سرایدار به این مدرسه جنوبی اومد .اولین روز تو مدرسه یه شلوار بندی پوشیده بود و اینطوری شد که بهش گفتن شلوار بندی. برای همین اومده بود مدیر رو بکشه اون تا دیر وقت توی دفترش که ته راهرو بود کار می کرد. عصر شلورابندی رفت توی اتاق تجهیزات و بزرگترین چوب بیسبالی که می تونست رو برداشت.بعد پشت کمد های فلزی سبزرنگی که تو راهرو ردیف بودن قایم شد.کمی بعد از ساعت ۱۰ مدیر از دفترش بیرون اومد در رو قفل کرد و راه افتاد به طرف پایین راهرو، شلواربندی جلوش سبز شد.
مدیر سوال کرد:”ها، شلواربندی!این موقع شب اینجا چکار میکنی؟”
چند تا دونه عرق رو پیشونی شلواربندی نشست، چوب رومحکم با دو تا دستش گرفت. قدش بالای ۱۸۰بود و خیلی سیاه، روی سر مدیر بلند شد و گفت:
“اومدم شمارو بکشم”
“اما چرا؟ مگه من چیکارت کردم؟” بیشتر بخوانید

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات ، سایتی هست برای داستان‌نویسان و دوست‌داران کتاب که تلاش دارد به‌صورت ویژه و با کمک فعالان ادبی ، نویسندگان ، مترجمان و حامیان خود ، جای خالی مطالبی را که نبودنشان در فضای مجازی احساس می‌شود پُر کند.

فهرست‌ مطالب - اینستاگرام - تلگرام

عشق واقعی | دان شی

یکدیگر را در یک همایش ملی حشره شناسی ملاقات کردند. به نظرش او زنی با جذابیت و زیبایی ظاهری فوق العاده بود، و این آخرین چیزی بود که انتظار دیدنش را در یک همایش حرفه ای داشت.
لطافت، بازوهای بی مو، انحنای ظریف گردن، و حالت مفتخرانه ای که سر تقریبا کوچکش را نگه می داشت او را مبهوت کرده بود.
استخوان بندی لاغر و بلند و چشمان کمی برجسته مرد ، زن را به یاد موضوعات اولین پروژه تحقیقاتی موفقیت آمیز حشره شناسی اش می انداخت. خاطره ای شیرین بود و قدرتمند. در آن پروژه او بخاطر خلاقیتش در حشره شناسی اعتباری بر هم زده بود.
پس از اولین روز ارائه مقالات، موقع صرف نوشیدنی مرد بطرف زن رفت وگفت:
– سلام، من لیود گینر هستم.
– گینر؟ آها ، بله . ترمیتس هستم.
مرد خوشحال شده بود.
نام زن فیلیس ترنر بود. او را می شناخت و تحقیقاتش بر روی مورچه های آتشین را می ستایید. بطور اتفاقی ، سر میز شام هم کناراو نشسته بود. کشش بینشان بسیار قوی بود، آن قدر قدرتمند که رد و بدلش به سرعت از تعادل خارج شد و رابطه شان در طی چند دقیقه قدم هایی سریع را برداشت، مارپیچی نفس گیر مثل رقصی آیینی. بیشتر بخوانید

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات ، سایتی هست برای داستان‌نویسان و دوست‌داران کتاب که تلاش دارد به‌صورت ویژه و با کمک فعالان ادبی ، نویسندگان ، مترجمان و حامیان خود ، جای خالی مطالبی را که نبودنشان در فضای مجازی احساس می‌شود پُر کند.

فهرست‌ مطالب - اینستاگرام - تلگرام

آباژور فروش | آلن وودمن

 

همه چیز عادی بود. در باز بود. فصل تابستان بود. تلویزیون روشن بود.
مرد مو سفیدی با کت‌و‌شلوار سیاه مندرس که آباژور می‌فروخت دم در آمد. مرد باوقاری که ظاهرش به‌خاطر نداشتن دست عوض شده بود. او با یکی از پنجه های فلزی‌اش یک آباژور را بلند کرد.
_یه آباژور به شما بفروشم؟
آن آباژور را دوست نداشتم. حتی هیچ وقت آن‌قدرها به آباژورهایی که قبل‌تر داشتم فکر نکرده بودم. کنجکاو بودم بدانم که دست‌هایش را چطور از دست داده است. سعی کردم مکالمه‌ای برقرار کنم.
_دیروز یه مردی در زد که جارو و چوب‌گردگیر می‌فروخت. شما می‌شناسینش؟
آباژور را سر‌جایش روی چرخ گذاشت.
_ربطی نداره. من آباژور می‌فروشم. یه‌دونه می‌خواید؟
من همیشه عاشق فعالیت‌های مردمی که بیرون می‌بینم بوده‌ام. از او پرسیدم چند‌وقت است که آباژور می‌فروشد.
_پونزده سال پیش، من تو همه‌ی هفته‌بازارهای بزرگ یه نمایش جنبی داشتم، یه سیرکِ کَک. اما ضربهٔ بزرگی از بهداشت و دوست داشتن خوردم.
گفتم: من يه بار يه سيرک كک ديدم، اما كسى حرفمو باور نمی‌کنه.
_من اینو به هیچ‌کس نمی‌گم. اما قسم می‌خورم یه عروسی جمع و جور ککی و یه کک که دوچرخه می‌روند رو یادمه. من یه میز کوچیک واسه صحنه داشتم، و واسه تماشاگرا فقط چندتا صندلی می‌ذاشتم. یه صحنه باله داشتم، یه صحنه بندبازی، و یه صحنه مسابقه‌ی دسته‌ی گاری‌ها. همه‌ی رمز و رازها مربوط به کک‌های ‌انسان‌وار بود. اونا تنها کک‌هاییَن که قدرت لازم واسه کشیدن و هل دادن با پاهای عقبی‌شونو دارن. کک‌های من باورنکردنی بودن. چه بنیه‌ای. اونا می‌تونستن تو یه روز صدها نمایش اجرا کنن، و هفته‌ها ادامه بدن. و من آخرِ نمایشم، آستینامو بالا می‌زدم و بازیگرا رو به شام دعوت می‌کردم. بیشتر بخوانید

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات ، سایتی هست برای داستان‌نویسان و دوست‌داران کتاب که تلاش دارد به‌صورت ویژه و با کمک فعالان ادبی ، نویسندگان ، مترجمان و حامیان خود ، جای خالی مطالبی را که نبودنشان در فضای مجازی احساس می‌شود پُر کند.

فهرست‌ مطالب - اینستاگرام - تلگرام

پدر | ریموند کارور

بچه را در حالی که کلاه سفید نوزادی برسر داشت،درون سبدی کنار تخت خوابانده بودند.سبد به تازگی نقاشی شده بود و با ربان های آبی کمرنگ و لحاف آبی رنگ, مزین شده بود.سه خواهر کوچک و مادر،که هنوز اوضاع عمومی جسمانی اش چندان روبه راه نبود،به همراه مادربزرگ،همگی گرد بچه جمع شده بودند و اورا که گاهی مشت اش را بالا آورده و بطرف دهانش می برد،تماشا می کردند.او نه لبخندی میزد و نه خنده ای،اما هراز چندگاهی وقتی که یکی از دخترها چانه اش را قلقلک می داد،چشم هایش را مختصری باز می کرد و زبانش را دورلب هایش می چرخاند!
پدر درآشپزخانه بود و می شنید که آنها گرم بازی با بچه هستند.
فیلیز:کیو دوس داری؟و چانه ی بچه را قلقلک داد.
فیلیز دوباره گفت:اون همه مونو دوس داره،اما اون واقعا بابارو دوس داره چونکه اونم مثل بابا پسره!
مادربزرگ روی لبه ی تخت نشست و گفت:دستای کوچولوشو نگا کنین!..چه تپلیه!..بااون انگشتهای کوچیکش!..درست مثل مامانش!
مادر:اون دوست داشتنی نیست؟..اوه بچه ی سالم و کوچولوی من!..
و درحالیکه خم میشد به طرف اش, پیشانی اش را بوسید و لحاف روی اش را نوازش کرد.
مادر:ماهم همه مون دوسش داریم..
آلیس با هیجان پرسید:اما اون شبیه کیه؟..شبیه کیه؟؟
وهمگی روی سبد بچه خم شدند تا ببینند که او شبیه چه کسی است.
کارول:چشمای خوشکلی داره! بیشتر بخوانید

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات ، سایتی هست برای داستان‌نویسان و دوست‌داران کتاب که تلاش دارد به‌صورت ویژه و با کمک فعالان ادبی ، نویسندگان ، مترجمان و حامیان خود ، جای خالی مطالبی را که نبودنشان در فضای مجازی احساس می‌شود پُر کند.

فهرست‌ مطالب - اینستاگرام - تلگرام

۹۹۷۹_۲۳۲ | کارل ادلشتین

شاید اصلا زنگ زدن به تو کار اشتباهی بود. صدای بچه هایت را می توانستم بشنوم.

نمی دانم که چگونه شروع کنم به اعتراف به آنچه کرده ام.فکر کنم که با پارک کردن در کنار خانه تو شروع می کنم. اما بلافاصله یادم می آید که با خرابی خیابان کنار خانه ات چنین چیزی ممکن نیست. بالاخره جایی را پیدا می کنم, حتی اگر شده  ماشین را چند دقیقه ای در محوطه کوئیک استاپ می گذارم، البته اگر تو در خانه باشی و در را به رویم باز کنی توقف چندان کوتاهی هم نخواهد بود. حرفهای زیادی برای گفتن ندارم، اما فکر کنم برای گفتن همین ها هم به زمانی طولانی احتیاج داشته باشم.

نمی دانم که چقدر باید به عقب برگردم و تعریف کنم.  اخیرا فوران هایی آتشفشانی در سیاره ونوس رخ داده است. در روزنامه ها  نوشته شده بود که این ” اخیرا ” به ۳۰۰۰۰۰۰ هزار تا چندین میلیون سال پیش اطلاق می شود. اما من از زمستان سه سال پیش، دقیقا ۱۹ دسامبر، وقتی که من و شوهرت  اولین تصادفمان را کردیم، شروع می کنم. تصادف ماشین بود، کسی صدمه ندید ولی آدرس ها ، پلاکها و اطلاعات بیمه ها مبادله شدند، و اعتراف می کنم که نتوانستم جلوی خودم را بگیرم و به چشمهای شوهرت توجه کردم، رنگشان فندقی بود.

اگر سه هفته بعد من قوطی پودر سوسک کش را به فروشگاه ورهاوس فود بونو که خواهر شوهر سابقم در آنجا کار می کند و من برای اینکه چشم در چشم هم نشویم، معمولا از آنجا خرید نمی کنم برنمی گرداندم، اتفاق دیگری بین ما نمی افتاد. چطور می توانستم کاری کرده باشم که شوهرت درست جلوی من در صف صندوق پرداخت در حال خرید پوشک های نوزاد باشد! گردنبندش اولین چیزی بود که به آن دقت کردم، اما وقتی که دیدم او کیست، باید پرس و جو می کردم که آیا از من شکایت کرده است یانه. تو بودی نمی پرسیدی؟ بیشتر بخوانید

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات ، سایتی هست برای داستان‌نویسان و دوست‌داران کتاب که تلاش دارد به‌صورت ویژه و با کمک فعالان ادبی ، نویسندگان ، مترجمان و حامیان خود ، جای خالی مطالبی را که نبودنشان در فضای مجازی احساس می‌شود پُر کند.

فهرست‌ مطالب - اینستاگرام - تلگرام

چگونه یک سگ آغشته به خون را لمس کنیم ؟ | راد کسل

روز به پوچی یک برگه سفید آغاز می شود.پرتوی نور سرخی از میان پرده ها دیده می شود.سرخ و گرم.پتوی من سبز است.پتوی من گرم است.من داخل خانه هستم.داخل خانه گرم است.بیرون روز آغاز شده است.بیرون سرد است.روز سرد.دستم برای لمس زنی دراز می شود که مدت زیادیست اینجا نیست.سکوت با صدای همسایه ای که از جاده ای در بیرون فریاد می زند شکسته می شود،کشاورز پایین جاده است،صبح زود از خواب بیدار شده بود.
_سگ ! سگ شما تصادف کرده است!
_سگ!
سگ من نیست.اما مسئولیتش با من است. این سگ بث است.من اصلا دوستش ندارم ،با آن عادت عصبی کننده اش که کف آشپزخانه را شب ها کثیف می کند .من عادت داشتم پشت سر سگ آنجا را تمیز کنم قبل از آنکه بث خمیازه کشان از تختمان بیرون بیاید ,آن کار را از روی عشق انجام می دادم .اما نه بخاطر سگ .حالا دیگر مهم نیست چرا تمیز می کنم .سگ بث پیر و خسته است .او بوی مردی را می دهد که سیگار باریکی می کشد .بث او را از پناهگاه حیوانات پیدا کرد.پیرترین سگ آنجا .
من سگ را لرزان پیدا می کنم .لنگ لنگان از جاده خارج شده و از در باغ جایی که بوته های گل سرخ شکوفه داده اند وارد می شود .زخمی در پایش تا استخوان رفته است و لکه های قرمز در جای جای پوشش تیره ی بدنش ظاهر شده است.وقتی لمسش میکنم نمی ایستد و تکان نمی خورد .مایع غلیظ قهوه ای رنگی از دهانش بر روی آشغال ها جاری می شود.پشت تلفن،دامپزشک از من می پرسد :”او چه شکلی است ؟” و من احمقانه می گویم:”شبیه یک سگ خرمایی پیر.” منظورش زخم های اوست .بعد از اینکه من آنها را توصیف می کنم او مرا راهنمایی می کند که سگ را در چیز گرمی بپیچم و با سرعت به آنجا ببرم .پتوی سبز را می گیرم ،سگ را درونش می گذارم . بیشتر بخوانید

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات ، سایتی هست برای داستان‌نویسان و دوست‌داران کتاب که تلاش دارد به‌صورت ویژه و با کمک فعالان ادبی ، نویسندگان ، مترجمان و حامیان خود ، جای خالی مطالبی را که نبودنشان در فضای مجازی احساس می‌شود پُر کند.

فهرست‌ مطالب - اینستاگرام - تلگرام

ساحل طلا | استوارت دایبک

هر دو همزمان در اتاقی در طبقه سی و هفتم هتل بیدار می شوند،در حالی که هیچ کدام از زمان اطمینان ندارند و هر دو هنوز اندکی مستند و از سکوتی که مابینشان قدبرافراشته کمی کرخت هستند.
زن با صدای بلندی می گوید:”آسمان را ببین. روشنایی را نگاه کن.”مرد پیش تر آن را دیده بود، چگونه می توانست ندیده باشد؟ تخت بزرگ رو به حصاری از پنجره قرار دارد.پرده ها را باز گذاشته بودند. حصاری از پنجره اکنون به حصاری از آسمان می مانست، تقریبا نیلگون، با امواجی رنگارنگ انگار که رگه هایی از ماده گرانبهای تازه کشف شده در معرض نور قرار گرفته باشد. هنوز سپیده دم از راه نرسیده است.هنوز مرحله ای از شب است، اما شبی که در پشت آن فردایی است که از پیش درخشان به نظر می رسد،همچون نقره ای که در پشت شیشه یک آیینه کبالتی واقع شده باشد.
او می توانست انعکاس آسمان را در پنجره های تمام ساختمان های پیرامون ببیند،ساختمان هایی که برای تشکیل صخره های شیشه ای ساحل طلا سر به فلک برافراشته اند،ساحلی که زن و مرد به سوی اش کشیده شده بودند. مرد می دانست که هر شهری از چنین باریکه هایی برخوردار است و او به آنها اعتماد نداشت. مهم نبود که تا چه اندازه ممکن بود خودشان را به طور اعتماد برانگیزی آراسته نشان دهند، او آنها را به عنوان مکان های خیالی در نظر می گرفت که از زندگی حقیقی شهرها فاصله داشتند، به عنوان مکان هایی که در حقیقت جایی نیستند،تصاویری شناور همچون کف درخشانی روی سطح یک رودخانه. او به خاطر می آورد چگونه او و یک دوست در نوجوانی شب های خود را به جستجو در ساحل طلای شهری سپری کرده بودند که بزرگ شده آن بودند و آمیزه ای از احترام و تحقیر که نسبت به آن حس می کردند. دیگر نسبت به سواحل طلا احساس برتری نمی کرد. از خود می پرسد چند نفر از همخوابگانش به مانند او بیدار شده در سکوت به بیرون از اتاق های مرتفعی با دقت نگریسته اند که پرده هایشان بر پنجره های متعددی گشوده شده اند، پنجره های بزرگی که برای دربرگرفتن افق چشمک زن شهر پاک شده بودند.او به کسانی که هنوز به آرامی در خواب هستند هم غبطه میخورد و هم بخاطر از دست دادن چنین لحظات وصف ناپذیر از آسمان که از پیش می داند فراموش نشدنی خواهند بود، برایشان احساس تاسف می کند. در شگفت است که آینده کدام یک از این دو را به عنوان احساسی درست تر آشکار خواهد کرد. یک بار کمی بعد از عاشق شدنشان،زن به او گفته بود:”نمی دانم که دیدار با تو خوش یمن ترین اتفاقی است که تا به حال برایم روی داده یا بدیمن ترین آن.”او خندیده بود. زن گفته بود که شوخی ندارد.مرد گفته بود:”می دانم فقط برای این می خندم که این دقیقا همان چیزیست که من در مورد دیدار با تو فکر می کردم.
می دانی شاید این اتفاق وقتی می افتد که تقدیر باشد. همیشه یکی حس دیگری را احساس می کند، در یک زمان، باهم.” زن نیز خندیده بود.
_یک جور تلپاتی احساسی،هان؟ این بنظر موضوع را زیادی به غدد مربوط میکند.
این جمله را با همان لحن طنزآلودی گفته بود که مخصوص جوک های خصوصی شان بود.
_من در مورد چیزی در درون غدد حرف نمی زنم. من در مورد چیزی در ستارگان سخن می گویم.
اکنون زن کنار او در بستر نجوا می کند:”چرا باید این لحظه را باهم می دیدیم؟” این جمله را با سنگدلی نگفت. مرد با خود می اندیشد که این بخاطر همدیگر است، یعنی چیز بیشتری مابین آنها برای بخاطر سپردن وجود دارد. و او می دانست که لازم نیست پاسخی دهد انگار که تنها حرف زدن زن با خودش را شنیده باشد، تقریبا انگار که مرد دیگر آنجا نیست، انگار که زن در یک ساعت نامعلوم در امتداد یک ساحل طلا به تنهایی بیدار شده باشد.

مترجم: مهتاب بابایی

 

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات ، سایتی هست برای داستان‌نویسان و دوست‌داران کتاب که تلاش دارد به‌صورت ویژه و با کمک فعالان ادبی ، نویسندگان ، مترجمان و حامیان خود ، جای خالی مطالبی را که نبودنشان در فضای مجازی احساس می‌شود پُر کند.

فهرست‌ مطالب - اینستاگرام - تلگرام

چند داستانک یک خطی

آگهی فوتش را با پریشانی خواند.
نویسنده :استیون مرتزکی


مسافر زمان با خودش گفت: “رمز ورود چی بود؟”
نویسنده :استیون مرتزکی


لیا: “تو پدر بچه هستی.”
لوک: “چه خبر بدی!”
نویسنده :استیون مرتزکی


دوروتی: “به درک.. شبو میمونم.”
نویسنده :استیون مرتزکی


فکر می کردم حق با منه؛ نبود.
نویسنده :گریم گیبسون


مرگ به تعویق افتاد. سلول های سرطانی سازمان دهی شدند.
نویسنده :دیوید برین


با چشمای خودم دیدم، عزیزم، ولی تو دروغتو بگو.
نویسنده :اورسون سکاتکارد


از مرز گذشتیم،  کشته شدیم.
نویسنده :هاوارد والدراپ


و بالاخره! دیگه حرفی براش نمونده بود.
نویسنده :گرگوری مگویر


قسمت هایی از جسد ناپدید شده؛ پزشک قایق تفریحی می خرد.
نویسنده :مارگارت آتوود


من آینده ی توام، بچه جان گریه نکن.

نویسنده : استفن باکستر


گروه خونی نوزاد؟ تقریبا انسان.
نویسنده : اورسون اسکات کارد بیشتر بخوانید

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات

شهروند ادبیات ، سایتی هست برای داستان‌نویسان و دوست‌داران کتاب که تلاش دارد به‌صورت ویژه و با کمک فعالان ادبی ، نویسندگان ، مترجمان و حامیان خود ، جای خالی مطالبی را که نبودنشان در فضای مجازی احساس می‌شود پُر کند.

فهرست‌ مطالب - اینستاگرام -